Palisady Vogta
Akademia Okulisty

“Nowe metody obrazowania palisad Vogta.”

Palisady Vogta to południkowo zorientowane struktury w rąbku rogówki, zbudowane z fałdów spojówki, zawierające nisze dla komórek macierzystych nabłonka. Widoczne są w badaniu w lampie szczelinowej przy dużym powiększeniu, za pomocą którego można dokonywać ich jakościowej oceny. Dotychczas była to jedyna przyżyciowa, nieinwazyjna metoda ich obrazowania, która nie pozwalała jednak na dokładniejszą analizę. Wnikliwsze informacje można było uzyskać za pomocą cytologii impresyjnej, która jest z kolei badaniem ingerującym w powierzchnię oka. W artykule opublikowanym niedawno na łamach British Journal of Ophthalmology opisano zastosowanie OCT w nieinwazyjnej, bezdotykowej i ilościowej ocenie palisad Vogta.

Komórki macierzyste rąbka (LSC – limbal stem cells) są odpowiedzialne za regenerację powierzchni rogówki i biorą udział w utrzymaniu jej przezroczystości. Występują jedynie w palisadach Vogta, które tworzą specjalne mikrośrodowisko dla ich odnawiania się i proliferacji. W przypadku ich niewydolności spowodowanej zwykle niedoborem lub uszkodzeniem, rogówka pokrywa się nabłonkiem spojówki, co prowadzi do jej zmętnienia i powstania unaczynionego bielma. Taka sytuacja występuje często po poważnych oparzeniach gałki ocznej lub w przypadku wrodzonych schorzeń jak zespół KID czy aniridia, ale może też być jatrogenna.

Naukowcy z Belgii przeprowadzili badania na 50 zdrowych ochotnikach, którzy nie mieli żadnych odchyleń w badaniu okulistycznym. Używając FD-OCT (opartym na metodzie Fouriera) obrazowali i oceniali palisady Vogta. Określili wymiary i odstępy w jakich występują. Średnia szerokość pojedynczej palisady Vogta oraz średnia odległość pomiędzy sąsiadującymi palisadami wynosi po 72μm. Średnia gęstość palisad Vogta (PD) w grupie badanych to 7,4/mm.  Zauważono istotną statystycznie różnicę pomiędzy PD w oku prawym i lewym (w górnym kwadrancie) oraz w oczach prawych pomiędzy górnym a dolnym kwadrantem. Co ciekawe badanie wykazało, że gęstość palisad Vogta w kwadrantahc gónym i dolnym jest związana z wiekiem i z kolorem tęczówki. Nie zauważono jednak wpływu płci na PD.

Wyniki badania OCT były porównywane do badań histologicznych na gałkach ocznych 77-letniego zmarłego dawcy, który nie miał stwierdzonych, żadnych schorzeń okulistycznych.

Badanie OCT jako nieinwazyjne, szybkie i łatwe do wykonania znajduje coraz nowe zastosowania. Naukowcy wykazali, że również palisady Vogta mogą być skutecznie oceniane za pomocą tej technologii.

Na podstawie: Haagdorens M, Behaegel J, Rozema J, et al. A method for quantifying limbal stem cell niches using OCT imaging. British Journal of Ophthalmology Published Online First: 22 February 2017. doi: 10.1136/bjophthalmol-2016-309549

Źródło: TUTAJ