“Ryzyko pełzakowatego zapalenia rogówki u osób noszących soczewki kontaktowe.”

Stosowanie soczewek kontaktowych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem infekcji narządu wzroku. Poza łagodnymi zapaleniami spojówek, pacjenci narażeni są na powstawanie owrzodzeń rogówki, które są znacznie trudniejsze do leczenia, wymagają długotrwałej terapii oraz mogą prowadzić do nieodwracalnych zmian i spadku ostrości wzroku. Ryzyko infekcji acanthamoeba jest podwyższone w krajach rozwiniętych, gdzie soczewki kontaktowe są bardzo popularne i łatwo dostępne. Z badań wynika, że ok 95 % zakażeń Acanthamoeba występuje u osób, które są użytkownikami soczewek. Z analizy danych wynika, że przed erą miękkich soczewek kontaktowych zakażenie pierwotniakiem należało do bardzo rzadkich rozpoznań.

W 2000 roku oszacowano, że liczba osób korzystających z soczewek kontaktowych na świecie wynosi ok. 80 milionów, natomiast w 2007 liczba ta wzrosła do 125 mln i stale się zmienia.

Soczewki kontaktowe pomimo swoich oczywistych zalet i możliwości korekcji, niosą ze sobą ryzyko ciężkich infekcji oczu. Problemy te zależą od wielu czynników takich jak: czas i częstość noszenia, zasady stosowania przez pacjenta, rodzaj materiału z jakiego są wykonane, tryb użytkowania, higiena soczewek oraz nie zdejmowanie na noc.

Soczewki kontaktowe mają istotny wpływ na integralność komórek nabłonka rogówki: bezpośrednio, poprzez powiązane ścieranie związane z przyleganiem oraz  pośrednio, poprzez zmianę metabolizmu komórkowego. Przewlekłe zmiany mogą doprowadzić do niedotlenienia komórek, co powoduje zaburzenie ich integralności. Jest to częste zjawisko u osób, które śpią w soczewkach kontaktowych. Na szczęście stosowanie się pacjenta do zaleceń oraz prawidłowa higiena pozwalają na znaczne obniżenie ryzyka zakażenia. Pacjenci powinni mieć świadomość, że nieprawidłowe użytkowanie a szczególnie kontakt z wodą z krany, jeziora czy basenu może prowadzić do poważnych chorób, co może wiązać się z takimi powikłaniami jak powstanie blizny w rogówce lub całkowita utrata widzenia.

Artykuł ma na celu podkreślić rolę jednego z głównych czynników ryzyka wrzodziejącego zapalenia rogówki jakim jest noszenie soczewek kontaktowych oraz zwrócić uwagę na ryzyko jakie podejmują użytkownicy nie przestrzegając zasad i higieny użytkowania.

LINK

Na podstawie: How Could Contact Lens Wearers Be at Risk of Acanthamoeba Infection? Youhanna W. Ibrahim, David L. Boase, and Ian A. Cree