poniedziałek, 6 grudnia, 2021
TYLNY ODCINEK OKA

TYLNY ODCINEK OKA

Wybór rodzaju perymetrii w chorobach neurologicznych

"Wybór rodzaju perymetrii w chorobach neurologicznych"   Ubytki w polu widzenia pojawiają się często z przyczyn neurologicznych. Perymetria jest podstawowym badaniem zlecanym przy podejrzeniu określonych zmian w układzie nerwowym. W neurookulistyce służy do diagnostyki, monitorowania oraz...

Luminate w terapii cukrzycowego obrzęku plamki

"Nowy lek skuteczniejszy od preparatów anty-vegf w terapii cukrzycowego obrzęku plamki (DME)." W fazie IIb badań klinicznych nowy lek o działaniu antyintegrynowym wykazał skuteczność w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki. ALG-1001 (Luminate, Allegro Ophthalmics) to peptyd,...

Niedobór witaminy D, a zapalenie błony naczyniowej

"Korelacja pomiędzy niedoborem witaminy D, a zwiększonym ryzykiem zapalenia błony naczyniowej."   Celem przeprowadzonego badania klinicznego było ustalenie czy istnieje powiązanie pomiędzy hipowitaminozą wit. D, a nieinfekcyjnym zapaleniem błony naczyniowej. W retrospektywnym badaniu kliniczno-kontrolnym z bazy...

Grubość naczyniówki a jaskra.

"Grubość naczyniówki u pacjentów z jaskrą zamkniętego i otwartego kąta." Badanie przeprowadzone przez chińskich naukowców miało na celu porównanie grubości naczyniówki u pacjentów z wąskim kątem przesączania (PACD – primary angle closure disease), jaskrą pierwotną...

Omega-6 a ryzyko retinopatii wcześniaczej

“Niski poziom kwasów tłuszczowych omega-6  w surowicy krwi wcześniaków jest związany ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia retinopatii." Badania przeprowadzone w Sahlgrenska Academy (Gothenburg, Szwecja) pokazują wyraźną korelację pomiędzy niskim stężeniem kwasu arachidonowego (AA) w surowicy krwi...

Luxturna – pierwsza terapia genowa w okulistyce zatwierdzona przez FDA.

“Pierwsza terapia genowa w okulistyce zatwierdzona przez FDA."   W grudniu 2017 roku FDA (Food and Drug Administration) dopuściło do obrotu preparat zawierający wirus AAV2, który przenosi prawidłowe allele genu RPE65. Jest to początek ery terapii...

Selektywna Trabekuloplastyka Laserowa – ważne narzędzie w leczenia jaskry.

“Selektywna Trabekuloplastyka Laserowa jako ważne narzędzie w zidywidualizowanym podejściu do leczenia jaskry." Jaskra jako nieuleczalna choroba wymaga stałego wdrażania nowych metod i innowacji, które pozwolą zapobiegać utracie wzroku. Głównym celem leczenia jaskry jest obniżanie ciśnienia...

Diagnostyka i leczenie degeneracyjnej choroby siatkówki MacTel

“Diagnostyka i leczenie degeneracyjnej choroby siatkówki MacTel.” Idiopatyczna teleangiektazja w plamce (Idiopathic macular teleangiectasia MacTel) została pierwszy raz opisana przez Gass’a i Oykawę w 1982 jako degeneracyjna choroba siatkówki. Zmiany patologiczne, które pojawiają się w...

Nowe preparaty do walki z jaskrą

“Nowe preparaty do walki z jaskrą.”   Według www.clinicaltrials.gov w 2017 roku prowadzono badania kliniczne nad co najmniej siedmioma nowymi lekami przeciwjaskrowymi. Większość z nich działa poprzez receptory dla prostaglandyn, ale także w kilku innych mechanizmach....

Nowa terapia genowa zwyrodnienia barwnikowego siatkówki (retinitis pigmentosa).

“Nowa terapia genowa zwyrodnienia barwnikowego siatkówki (retinitis pigmentosa).”   Uniwersytet Oksfordzki opublikował niedawno na swojej stronie internetowej doniesienie o rozpoczęciu badania klinicznego nad terapią genową zwyrodnienia barwnikowego siatkówki związanego z chromosomem X (XLRP). Jest to pierwsze...