“Ostra retinopatia słoneczna w Angio – OCT oraz En Face OCT.”

W styczniu w Jama Network ukazał się artykuł na temat zmian strukturalnych w badaniach obrazowych w przebiegu ostrej retinopatii słonecznej. Choroba jest rzadkim uszkodzeniem siatkówki powstającym w wyniku zbytniego narażenia na promieniowanie słoneczne lub działanie innego źródła jasnego światła.

Autorzy artykułu opisali zmiany strukturalne u młodej pacjentki, u której zaobserwowano objawy ostrej retinopatii słonecznej po oglądaniu zaćmienia słońca w sierpniu 2017.

Zmiany jakie zachodzą w powyższej retinopatii opisali na podstawie następujących badań obrazowych: fotografii dna oka, mikroperymetrii, SD – OCT, AOSLO,
Angio – OCT i en face OCT.

Pacjentka zgłosiła się na badanie po obserwowaniu zaćmienia słońca. W badaniu przedmiotowym: Vod = 20/20; Vos = 20/25. W SD-OCT stwierdzono typowe cechy średniej i ciężkiej retinopatii słonecznej odpowiednio w oku prawym i lewym. W Angio – OCT nie wykazano żadnych patologii. Mikroperymetria w oku prawym była w normie, natomiast w lewym stwierdzono obniżoną wrażliwość siatkówki paracentralnie oraz mroczek centralny. W badaniu HRT nie stwierdzono patologii w żadnym oku. W obrazie “en face” OCT oka prawego stwierdzono obecność hiperrefleksyjnego okrągłego obszaru w zewnętrznej siatkówce. W lewym oku obecna była hiperrefleksyjna zmiana patologiczna o rosnącej intensywności od wewnętrznej do zewnętrznej siatkówki. Kształt zmiany patologicznej odpowiadał mroczkowi zaznaczonemu przez pacjenta na teście Amslera.

Ostra słoneczna retinopatia może przejawiać się zaburzeniami mozaiki czopków w dołeczku. Młode osoby mogą być bardziej podatne na powyższą chorobę, dlatego warto uświadamiać młodych ludzi jakie konsekwencje może mieć obserwowanie zaćmienia słońca bez żadnej ochrony.

 

LINK

Na podstawie: Acute Solar Retinopathy Imaged With Adaptive Optics, Optical Coherence Tomography Angiography, and En Face Optical Coherence Tomography. Chris Y. Wu, MD; Michael E. Jansen, MD; Jorge Andrade, MD; et alToco Y. P. Chui, PhD; Anna T. Do, MD; Richard B. Rosen, MD; Avnish Deobhakta, MD. JAMA Ophthalmol. 2018;136(1):82-85. doi:10.1001/jamaophthalmol.2017.5517