“Nowa formuła do wyznaczenia pooperacyjnej pozycji soczewki wewnątrzgałkowej.

Nowy, dokładniejszy algorytm do prognozowania pozycji soczewek wewnątrzgałkowych (ELP- postoperative effective lens position) został zaprezentowany podczas XXXIV Kongresu ESCRS w Kopenhadze przez Dr Iehisa z Tokyo.  Algorytm ten oprócz dotychczasowych parametrów wykorzystuje także dane z nowego systemu AS-OCT w domenie Fourier’a – systemu CASIA 2 firmy Tomey.

Nowa formuła została oparta na retrospektywnym badaniu 60 oczu. Do wyznaczenia ELP wykorzystano dystans angle-to- angle (ATA) oraz sumę głębokości komory przedniej (przedoperacyjną) i połowy grubości soczewki.  Według dra Iehisa, nowy algorytm w sposób znaczący przyczyni się do dokładności naliczania soczewek wewnątrzgałkowych.

60 oczu zakwalifikowanych do badania operowanych było przez tego samego chirurga. Wszystkim została wszczepiona soczewka AcrySof IQ Toric, cięcie o dł. 2.2 mm wykonano w skroniowej części rogówki.  Badania przedoperacyjne obejmowały pomiar: grubości rogówki (CT), długość gałki ocznej (AL) oraz krzywiznę rogówki (K). Pomiary ATA, CT, ELP i grubość IOL powtórzone zostały miesiąc po zabiegu usunięcia zaćmy.    Oczy zostały zrandomizowane do 2 grup: grupy „nauki” i „walidacji”. Między grupami nie istniała istotna statystycznie różnica w demografii, charakterystyce okulistycznej, czy w soczewkach. Grupa  „nauki” wykorzystana była do opracowania najdokładniejszego  schematu opisującego położenie soczewki.  Spośród badanych modeli, algorytm ACD +LT/2 wykazał najwyższy współczynnik korelacji (R=0.913). W „grupie” walidacji wykazano, iż powyższy algorytm jest dokładniejszy w przewidywaniu ustawienia implantu niż znane do tej pory algorytmy. Błąd pomiarowy wyniósł zaledwie 0.1 mm i był istotnie statystycznie niższy (P<0.001) niż SRK/T (1.026 mm) , Haigis ( 0.336 mm), czy pomiar za pomocą systemu OKULIX ( 0.193 mm).

Pełna treść oryginalnego artykułu poniżej.

Źródło: TUTAJ