komórki zwojowe siatkówki

“Komórki zwojowe siatkówki a rozwój  krótkowzroczności. 

Hipoteza, iż istnieją komórki w siatkówce, które regulują wzrost gałki ocznej istniała od dawna. Do tej pory jednak w klasycznym ujęciu pola recepcyjnego siatkówki opisywanych było wiele rodzajów komórek zwojowych m.in. komórki zwojowe reagujące na ruch, komórki światłoczułe. Pomimo postępu tylko kilka typów komórek zwojowych zostało opisanych pod kątem aktywności elektrofizjologicznej.

W artykule opublikowany w Current Biology  naukowcy z Uniwersytetu w Northwestern podczas badań na myszach odkryli komórki zwojowe siatkówki, które mogą powodować krótkowzroczność. Komórki te nazwane przez naukowców „ON delay” (OND) reagują w inny sposób niż poznane do tej pory komórki pola recepcyjnego siatkówki – zamiast być inhibitowane dużym natężeniem światła, odpowiedź OND następuje szybciej niż na mniejsze natężenie światła. Zakres możliwych latencji OND jest duży.

Schwartz oraz współpracownicy użyli mikroskopijnych szklanych elektrod rejestrujących elektryczne sygnały komórek uzyskane poprzez pobudzenie komórek w  trakcie prezentowania różnych wzorów świetlnych przed oczami myszy. Komórki te miały relatywnie mały obszar dendrytyczny  o średnicy 141±23 μm  w fazie wzbudzenia i 133±19μm w fazie wygaszenia. Komórki rozmieszczone były w całej rozciągłości siatkówki mysiej bez widocznych gradientów w gęstości, funkcji czy morfologii.

Pomimo, iż komórkowe podłoże działania OND nie jest do tej pory poznane, wytwarzają one sygnały które biorą udział w procesie emmetropizacji oka. Prawidłowa emmetropizacja zależna jest od drogi pobudzeniowej (ON) siatkówki, zaburzenia tej drogi powodują zaburzenia refrakcji, ze szczególnym wskazaniem na krótkowzroczność. Sygnał zogniskowanego obrazu odgrywa rolę u dorosłych zwierząt w procesie akomodacji. Zmiany w kształcie (akomodacji) soczewki nie występują u myszy, występujący jednak refleks  źreniczny dostosowany jest do dystansu na którym ustawiony jest obiekt.

Podsumowując  wzrost gałki ocznej może być zależny od aktywności OND, dalsze badania są niezbędne aby dokładnie poznać ten fenomen.

Cały artykuł dostępny jest na stronie:

Źródło: TUTAJ