“Niski poziom kwasów tłuszczowych omega-6  w surowicy krwi wcześniaków jest związany ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia retinopatii.”

Badania przeprowadzone w Sahlgrenska Academy (Gothenburg, Szwecja) pokazują wyraźną korelację pomiędzy niskim stężeniem kwasu arachidonowego (AA) w surowicy krwi wcześniaków, a występowaniem u nich retinopatii. Odkrycie to może pomóc w wynalezieniu nowych, skutecznych metod diagnostyki i zapobiegania tej chorobie.

Kwas arachidonowy wchodzi w skład fosfolipidów błon komórkowych. Jest także prekursorem eikozanoidów (prostanoidów i leukotrienów). Jego rola w patogenezie retinopatii wcześniaków może być związana z syntezą czynników regulujących procesy zapalne oraz pracę naczyń.

W badaniu analizowano stężenia 20 różnych kwasów tłuszczowych w surowicy krwi 78 wcześniaków urodzonych przed 28 tygodniem ciąży. 55% pacjentów (43 dzieci) stanowili chłopcy. Próbki pobierano ze sznura pępowinowego tuż po porodzie oraz z krwi żylnej noworodka w 1, 7, 14 i 28 dobie od narodzin, a także w 32, 36 i 40 tygodniu wieku skorygowanego.

Spośród badanych substancji kwas arachidonowy wykazał najsilniejszy związek z występowaniem retinopatii wcześniaków (ROP). U dzieci, u których stwierdzano jego niskie stężenie w surowicy krwi w pierwszym miesiącu życia, częściej występowała ROP. Co więcej, niski poziom AA utrzymujący się w 32 tygodniu wieku skorygowanego związany był z występowaniem ciężkiej postaci tej choroby.

Badanie wykazało związek pomiędzy niskim stężeniem kwasu arachidonowego we krwi, a występowaniem retinopatii wcześniaków. AA może w przyszłości stanowić biomarker tej choroby. Obecnie pozostaje do sprawdzenia w kolejnych badaniach czy suplementacja AA wpływa na zmniejszenie ryzyka wystąpienia retinopatii wcześniaków. Być może wskazana byłaby suplementacja również u kobiet ciężarnych zagrożonych porodem przedwczesnym.

Badania będą kontynuowane. Zaplanowano w nich udział 210 wcześniaków urodzonych w 3 szwedzkich klinikach w Gotenburgu, Lund i Sztokholmie. W początkowej fazie suplementację kwasów DHA (omega-3) oraz kwasu arachidonowego (omega-6) otrzymywać będą od urodzenia.

Na podstawie: Chatarina A. Löfqvist et al. Association of Retinopathy of Prematurity With Low Levels of Arachidonic Acid, JAMA Ophthalmology (2018). DOI: 10.1001/jamaophthalmol.2017.6658

 

 

witaminy na oczy, telefondolekarza.pl