Równoczesna obustronna operacja zaćmy

operacja zaćmy Warszawa Instytut Oka

„Równoczesna obustronna operacja zaćmy: czy powinna być wykonywana?”

Aktualnie standardowo wykonujemy zabieg usunięcia zmętniałej soczewki jednoocznie a operację zaćmy drugiego oka po kilku tygodniach od pierwszego zabiegu. Coraz więcej chirurgów oraz pacjentów zastanawia się czy nie warto by było operować oboje oczu jednego dnia. Zwolennicy jednoczasowej obustronnej operacji zaćmy (ISBCS) twierdzą, że jeśli wszystkie procedury chirurgiczne są przestrzegane to usunięcie zaćmy obojga oczu jest bezpieczne, wygodne oraz pozwala na zmniejszenie kosztów hospitalizacji. Przeciwnicy uważają, że wzrasta ryzyko infekcji obustronnych, w tym ryzyko zapalenia wnętrza gałki, a zarazem zmniejsza się możliwość dostosowania mocy soczewki wszczepianej do drugiego oka.

Jednym z prekursorów i gorącym zwolennikiem ISBCS jest dr Steve Arshinoff, który pierwszy raz uczestniczył w jednoczasowej operacji obojga oczu w latach osiemdziesiątych. Pacjentką była kobieta z aktywną gruźlicą, przejrzałą zaćmą oraz obustronnym fakomorficznym zamknięciem kąta przesączania. Dla dr Arshinoffa czekanie, aż pacjentka zostanie wyleczona z choroby ogólnoustrojowej, oznaczające nieodwracalną utratę wzroku, nie było brane pod uwagę. Rezultat operacji był doskonały.

Autorka artykułu podaje jeszcze inne przykłady udanych operacji, kiedy to pacjenci nie mogli sobie pozwolić na zbyt długą rekonwalescencję po dwóch zabiegach. Autorka odnosi się również do zaprezentowanych przez dr Ashoffa na Sympozjum i Kongresie Amerykańskiego Stowarzyszenia Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej danych, z których wynika, że tylko 5 % członków ASCRS i 10 % członków ESCRS przeprowadza jednoczasową operację obojga oczu. Co ciekawe w Finlandii wykonywanych jest jednoczasowo aż 50 % zabiegów.
Oczywiście nie każdy pacjent nie kwalifikuje się do tego typu zabiegów.
Wg dr Arshinoffa chorych dyskwalifikuje występowanie obustronnej retinopatii cukrzycowej oraz zaawansowanej dystrofii Fuchsa. Inni specjaliści twierdzą, że nie podjęliby się operacji jednoczasowej również u osób ze znacznie zaawansowanym suchym zapaleniem rogówki i spojówki, stożkiem rogówki, przebytym zapaleniem błony naczyniowej i wielu podobnych stanach.
Niekwestionowanymi zaletami powyższej operacji są: szybsza rekonwalescencja pacjenta, wygoda oraz mniejszy koszt zabiegu. Czego w takim razie boją się okuliści? Przede wszystkim obustronnego endoftalmitu oraz toksycznego zespołu przedniego odcinka. Jednakże wg pracy opublikowanej w roku 2015 w czasopiśmie okulistycznym “Clinical&Experimental Ophthalmology”, obawy przed obustronnym endoftalmitem wnętrza gałki ocznej nie potwierdzają się.

Obecnie w Polsce procedura ISBCS jest rzadkością i temat ten nadal pozostaje w strefie kontrowersji. Czy w przyszłości jednoczasowa operacja będzie wykonywana w naszym kraju?
Tego dowiemy się zapewne za kilka lat.

Na podstawie artykułu: Controversies in ophthalmology
Immediately sequential bilateral cataract surgery(ISBCS): Should it be done? By Liz Hillman EyeWorld Staff Writer June 2016

Oryginalny artykuł LINK