„Grubość naczyniówki u pacjentów z jaskrą zamkniętego i otwartego kąta.”

Badanie przeprowadzone przez chińskich naukowców miało na celu porównanie grubości naczyniówki u pacjentów z wąskim kątem przesączania (PACD – primary angle closure disease), jaskrą pierwotną otwartego kąta (POAG – primary open angle glaucoma) i zdrowych ochotników. Przy pomocy ultrabiomikroskopii (UBM) mierzono grubość przedniej części naczyniówki (ACT – anterior choroid thickness) w okolicy 4 mm od ciała rzęskowego. Dzięki optycznej koherentnej tomografii (SS-OCT) uzyskiwano pomiary grubości naczyniówki w okolicy plamki (PCT –posteriori choroid thickness).

W badaniu wzięło udział 29 pacjentów z POAG (56 oczu), 37 z PACD (64 oczu) oraz 34 zdrowych ochotników (68 oczu). Na podstawie zmian w polu widzenia w grupie z jaskrą pierwotną otwartego kąta 25 oczu zakwalifikowano jako jaskrę zaawansowaną, a 25 jako średnio-zaawansowaną lub początkową. W 8 oczach nie udało się uzyskać wiarygodnych wyników pola widzenia ze względu na niską ostrość wzroku. W grupie z wąskim kątem przesączania w 38 oczach rozpoznano jaskrę, a w 18 pierwotne zamknięcie kąta przesączania z obecnością zrostów w badaniu gonioskopii, ale bez ubytków pola widzenia czy neuropatii nerwu II. 8 oczu miało zamykający się kąt przesączania bez obecności zrostów i zmian jaskrowych w badaniach dodatkowych.

Średnia grubość przedniej części naczyniówki (ACT) u pacjentów z grupy jaskry pierwotnej otwartego kąta wynosiła 0,45 ± 0,057 mm, z grupy wąskiego kąta przesączania  0,38 ± 0,050 mm, a w grupie kontrolnej 0,30 ± 0,050 mm. W obu grupach badanych ACT była znamiennie większa od ACT w grupie kontrolnej (P < 0.01). Nie zauważono jednak statystycznie istotnych różnic w ACT w zależności od stopnia zaawansowania POAG ani PACD. Nie zaobserwowano również znamiennych różnic w grubości naczyniówki w okolicy plamki pomiędzy grupami badanymi a grupą kontrolną.

Wnioski z badania wskazują na związek grubości naczyniówki w jej przedniej części z występowaniem jaskry i wyznaczają ciekawy kierunek dalszych badań nad rolą naczyniówki w patogenezie różnych schorzeń gałki ocznej. Potrzeba dalszych analiz, aby określić znaczenie i ewentualną wartość diagnostyczną ACT.

Na podstawie: Kai Gao; Fei Li, Yingqi Li, Xingyi Li, Wenbin Huang, Shida Chen, Yaoming Liu, Tin Aung, Xiulan Zhang; Anterior Choroidal Thickness Increased in Primary Open-Angle Glaucoma and Primary Angle-Closure Disease Eyes Evidenced by Ultrasound Biomicroscopy and SS-OCT, IOVS, March 2018

Pełna treść artykułu: LINK