czerniak naczyniówki

“Obiecujące odkrycia w terapii czerniaka naczyniówki.

Diagnostyka i terapia czerniaka naczyniówki stanowi wyzwanie współczesnej onkologii okulistycznej. Czerniak (MM – melanoma malignom) jest nowotworem złośliwym, który bardzo często wcześniej daje przerzuty do narządów odległych niż objawy ze strony oczu, które skłaniają pacjentów do szukania porady lekarza. W postaci rozsianej rokowanie jest wciąż bardzo niekorzystne.

W terapii czerniaka naczyniówki stosuje się obecnie głównie miejscową radioterapię poprzez wszczepianie płytek  uwalniających na ograniczonym obszarze określoną dawkę promieniowania. W niektórych przypadkach konieczne jest usunięcie gałki ocznej a w razie pojawienia się przerzutów odległych, chemioterapia, niosąca ze sobą wiele ogólnoustrojowych działań niepożądanych.

Naukowcy pracują jednak nieustannie nad wynalezieniem bardziej skutecznych i mniej toksycznych terapii. Jednym z pomysłów jest zastosowanie „szczepionki” przeciw czerniakowi. Takie podejście sprawdziło się w leczeniu czerniaka skóry. Niestety leki takie jak ipilimumab (mający za punkt uchwytu receptory CTLA), pembrolizumab i nivolumab (działające poprzez receptory PD-1) okazały się nieskuteczne w leczeniu czerniaka naczyniówki (zaledwie 3% pacjentów odpowiadających na leczenie w porównaniu z 50% w przypadku MM skóry).

Mimo to, dalsze badania nad mechanizmem działania, genetyką i odmiennościami komórek czerniaka skóry i naczyniówki pozwalają mieć nadzieję na wynalezienie skutecznego leku. Prowadzone próby na myszach ze szczepionką, która ma uderzać w mutacje GNAQ w melanocytach zakończyły się powodzeniem. Onkolodzy z prestiżowego Wills Eye Institute w Filadelfii przygotowują obecnie badanie kliniczne z udziałem chorych na czerniaka. Zespół holenderskich naukowców z kolei bada działanie szczepionki ukierunkowanej na komórki dendrytyczne, uzyskując odpowiedź na leczenie nawet u 30% pacjentów.

Inną technikę wykorzystuje w swoich badaniach Dr. Shields z Thomas Jefferson University. Lek łączy się z receptorami komórek czerniaka i limfocytów T jednocześnie, przyciągając komórki układu odpornościowego w miejsce nowotworu i umożliwiając ich aktywację. Spośród 14 pacjentów z rozsianym czerniakiem w ponad rocznej obserwacji przeżyło 13, podczas gdy średni czas przeżycia w tej postaci czerniaka to 4-5 miesięcy.

Aura Biosciences testuje z kolei nanocząsteczkę AU-011, która jest aktywowana światłem i opłaszcza komórki czerniaka znakując je. Za pomocą lasera można je następnie selektywnie zniszczyć. Na razie terapia jest na etapie badań na zwierzętach, ale firma przygotowuje już badania kliniczne.

Być może już wkrótce radioterapia i chemioterapia ustąpią immunoterapii w leczeniu czerniaka naczyniówki. Warto śledzić najnowsze doniesienia z tego zakresu.

Pełna treść oryginalnego artykułu poniżej.

Źródło: TUTAJ