dzieci-smatfony
suche oko u dzieci

“Używanie smartfonów może powodować zespół suchego oka u dzieci!”

W BMC Ophthalmology ukazały się niedawno wyniki badania pokazujące, że używanie smartfonów przez dzieci może prowadzić do rozwoju objawów suchości oczu (dry eye disease – DED) już w młodym wieku.

Naukowcy przebadali okulistycznie 916 dzieci w wieku 7-14 lat. U sześćdziesięciu (6,6%) stwierdzono zespół suchego oka, z czego 97% zgłosiło, że używa smartfona średnio przez 3,2 godziny dziennie. Dla porównania w grupie bez objawów 55% używało smartfonów średnio przez 37 minut dziennie.

Procent dzieci używających smartfonów był wyższy w populacji miejskiej (61,3%) niż wśród dzieci z okolic wiejskich (51,0%). Wśród tych pierwszych objawy DED miało 8,3 % w porównaniu z 2,8% w drugiej grupie. Dzieci z  zespołem suchego oka spędzały mniej czasu na świeżym powietrzu (średnio 2,3 godziny dziennie) w stosunku do dzieci bez objawów (1,5 godz./dz.).

Dzieci starsze używały smartfonów częściej niż młodsze, co wiązało się również z częstszym występowaniem zespołu suchego oka w tej grupie.

Po 4-tygodniowym okresie nieużywania smartfonów zarówno subiektywne dolegliwości jak obiektywne parametry filmu łzowego oceniane w badaniu okulistycznym ulegały znaczącej poprawie u dzieci z wcześniej występującymi objawami suchości oczu.

Według AAO (American Academy of Ophthalmology) zespół suchego oka u dzieci wpływa negatywnie nie tylko na jakość widzenia, lecz także wyniki w nauce i zachowanie w szkole.

Wnioski z przedstawionego badania nakazują dużą ostrożność przy pozwalaniu na używanie przez dzieci smartfonów.

Pełna treść artykułu TUTAJ