“Gęstość komórek śródbłonka u dzieci poniżej 5 roku życia.”

W najnowszym numerze American Journal of Opthalmology ukazały się wyniki badania gęstości komórek śródbłonka u małych dzieci. Kanadyjscy naukowcy uzyskali dzięki mikroskopii spekularnej dane o gęstości śródbłonka w 118 oczach dzieci (u każdego pacjenta analizowano 1 oko).

Średni wiek grupy badanej wynosił 2.6±1.4 lat (od 1 miesiąca do 5 lat) a średnia gęstość komórek śródbłonka (ECD) 3746±370 cells/mm2 (zakres 3145–5013 kom/mm2). Średnica rogówki (CD) wynosiła 11.85±0.57 mm (n=40, zakres 10.50–12.75 mm) u dzieci poniżej 2 roku życia, u starszych: 12.01± 0.40 mm (n=30, zakres 11.25 – 12.75 mm).

Zauważono, że zmniejszenie się ECD postępowało najszybciej między pierwszym a drugim rokiem życia i wynosiło 8.2% (334kom/mm2 rocznie). Poniżej drugiego roku życia rogówki traciły średnio 259 kom/mm2 rocznie (6.2%), a między drugim a piątym rokiem życia jedynie 90 kom/mm2 rocznie (2.3%).

Ponadto naukowcy stwierdzili, że do 2 roku życia gęstość komórek śródbłonka była odwrotnie skorelowana ze średnicą rogówki (a nie z wiekiem). Oznacza to, że im większa była średnica rogówki tym większa ECD niezależnie od wieku. Natomiast powyżej 2 roku życia ECD korelowała z wiekiem, a nie z CD (im starsze dziecko tym mniejsza ECD niezależnie od wymiarów rogówki). Sugeruje to, że w pierwszych 2 latach życia obserwowane zmniejszenie gęstości komórek śródbłonka wynika ze wzrostu powierzchni, którą muszą pokrywać, a dopiero po 2 roku życia z ich utraty.

Wyniki zaprezentowanego badania są ważne, ponieważ w przeciwieństwie do dostępnych wcześniej danych z badań in vitro (rogówek dziecięcych dawców) lepiej pokazują rzeczywiste zmiany zachodzące w rogówkach w pierwszych latach rozwoju. Pozwalają na ustalenie bardziej realistycznych norm ECD dla małych dzieci i lepsze monitorowanie ewentualnych patologii.

Pełna treść artykułu TUTAJ