Wpływ jaskry na bezpieczeństwo w trakcie prowadzenia pojazdu mechanicznego.

Wpływ jaskry na  bezpieczeństwo w  trakcie prowadzenia pojazdu  mechanicznego.

Stwierdzenie, iż jaskra należy do najpoważniejszych przyczyn utraty widzenia nie jest niczym nowym. Nie każdy jest jednak świadomy jak niebezpieczne staje się prowadzenie samochodu, bądź motoru przez osobę z rozpoznaną jaskrą.

Lekarze z Washington University School of Medicine opublikowali na łamach American Journal of Ophthalmology pracę, w której oceniali bezpieczeństwo prowadzenia pojazdów mechanicznych tj. samochodów oraz motocykli przez pacjentów z zaawansowaną oraz średniozaawansowaną postacią jaskry.

Do badania włączonych zostało 21 pacjentów jaskrowych z ubytkami w polu widzenia w obydwu oczach i min. 2 stopniem zaawansowania choroby według Glaucoma Staging System ( kwalifikacja nastąpiła na podstawie wyglądu nerwu wzrokowego oraz pola widzenia ) oraz 38 osób zdrowych stanowiących grupę kontrolną. Wiek uczestników badania znajdował się w przedziale od 55 do 90 lat. Wszyscy uczestnicy przeszli kompleksowe badania lekarskie. Bezpieczeństwo prowadzenia pojazdów w trakcie ruchu miejskiego zostało oceniane przez instruktorów jazdy z odpowiednim doświadczeniem.
W badaniu nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupą pacjentów z jaskrą a grupą pacjentów zdrowych.
Wynik testu wrażliwości na kontrast był istotnie statystycznie niższy w grupie jaskrowej, w tej grupie aż 52% osób otrzymało również najniższe oceny pozytywne bądź oceny niedostateczne w teście prowadzenia pojazdu. W grupie kontrolnej takich osób było 21%.
Liczba interwencji ze strony instruktorów była również istotnie – 4,7- razy wyższa w grupie pacjentów z jaskrą.

Przedstawione powyżej badanie jest pierwszym, które w sposób kompleksowy ocenia bezpieczeństwo prowadzenia pojazdów przez osoby cierpiące na średniozaawansowaną oraz zaawansowaną postać jaskry. We wnioskach z badania autorzy podkreślają , iż choroba ta powoduje aż 4,1 razy większe ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji wynikających z prowadzenia samochodu. Wartość ta była nieznacznie wyższy od wyników badania poprzedniego przeprowadzonego na kierowcach motocykli z ubytkami widzenia potwierdzonymi w badaniu pola widzenia.

Ryzyko kolizji było wówczas 3,6 razy wyższe. Należy w tym miejscu zaznaczyć jednak, iż ryzyko to jest zależne od stopnia rozwoju choroby. Kolejnym dość zaskakującym wnioskiem z w/w badania jest fakt, iż ponad 50% osób z jaskrą uzyskało pozytywny wynik egzaminu na prawo jazdy. Uważa się, iż osoby te kompensowały ubytki w polu widzenia za pomocą różnych technik np. poprzez odpowiednie ruchy głowy.

Dalsze badania nad poznaniem mechanizmów kompensacyjnych mogą zatem przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.
Podsumowując pacjenci z średniozaawansowaną oraz zaawansowaną postacią jaskry pomimo zdecydowanie większego ryzyka kolizji, mogą bezpiecznie prowadzić pojazdy mechaniczne, niezbędne jest jednak kompleksowe oraz regularne przeprowadzanie kontroli nie tylko okulistycznych, ale także psychologicznych. Brak powyższych badań, bądź ich nieregularność, może doprowadzić do wypadków drogowych oraz w konsekwencji do poważnych uszczerbków na zdrowiu.

Na podstawie:
Bhorade, A.M., et al., On-road Driving Performance of Patients With Bilateral Moderate and Advanced Glaucoma. Am J Ophthalmol, 2016. 166: p. 43-51.

Pełny artykuł, LINK