RVO – czynniki ryzyka

laser 2RT akademia okulistyki

„Niedożność żył siatkówki (RVO) – czynniki ryzyka.”

RVO (Retinal Vein Occlusion) czyli niedrożność żył siatkówki jest drugą co do częstotliwości, po retinopatii cukrzycowej, chorobą naczyń siatkówki, w której tętnicze czynniki ryzyka są znacznie bardziej istotne niż żylne.

Na Oddziały Okulistyki coraz częściej trafiają pacjenci z niedrożnością żył siatkówki i to nie tylko osoby starsze, ale także młodzi.

Najczęstszą przyczyną niedrożności jest zakrzep lub zator. Zazwyczaj w praktyce klinicznej ograniczamy się do postawienia diagnozy i stwierdzenia przyczyny, która będzie podstawą do zakończenia poszukiwań.

O co warto zapytać podczas zbierania wywiadu? Nasza historia choroby i wywiad pomaga nam określić „biologiczne środowisko”, w którym rozwinęła się niedrożność. Dlatego każdego pacjenta musimy wypytać o to czy pali lub palił papierosy, o występowanie migreny (częściej młodzi pacjenci), występowanie chorób serca, cukrzycy, hiperlipidemii, nadciśnienia, zawału, udaru oraz obwodowych chorób naczyń. Ważne są także choroby tkanki łącznej;np. toczeń, który powoduje zapalenie naczyń czy choroby autoimmunologiczne jak sarkoidoza.

Młodszych pacjentów warto pytać o stosowanie środków antykoncepcyjnych, stosowanie narkotyków, steroidów oraz innych środków wspomagających wzrost masy mięśniowej. W badaniach laboratoryjnych warto sprawdzić poziom homocysteiny, wit. B12, kwas foliowy, Białko C i S, przeciwciała antyfosfolipidowe oraz koagulant antytoczniowy.

Poza ogólnymi czynnikami ryzyka należy pamiętać o czynnikach ocznych, które wynikają z anatomii narządu wzroku. Elementy na które trzeba zwrócić szczególną uwagę to: kąt przesączania, tarcza n. II oraz budowa naczyń. Wąski kąt przesączania sprzyja epizodom wysokiego ciśnienia wewnątrzgałkowego, a jak wiadomo IOP > 60 mmHg może hamować wypełnianie się tętnicy środkowej siatkówki. Jeśli chodzi o tarczę n. II – ważnym czynnikiem jest występowanie druzów tarczy, które mogą sprzyjać zarówno niedrożności żył jak i tętnic siatkówki. Niektórzy autorzy zwracają uwagę na nieprawidłową budowę okołotarczowej pętli naczyniowej jako jednego z potencjalnych zagrożeń.

W ogólnym badaniu trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, czy pacjent nie ma migotania przedsionków, skontrolować ciśnienie tętnicze, osłuchać serce i tętnice szyjne, oraz ocenić puls na tętnicy skroniowej.

Na podstawie: https://www.rcophth.ac.uk/wp-content/uploads/2015/07/Retinal-Vein-Occlusion-RVO-Guidelines-July-2015.pdf