presbiopia-starczowzroczność

“Krople na presbiopię?

Starczowzroczność choć nie jest chorobą, stanowi niedogodność utrudniającą normalne funkcjonowanie. Dotychczasowe podejście do tego problemu opierało się na rozwiązaniach optycznych czyli zastosowaniu różnego rodzaju soczewek. Do wyboru mamy szereg soczewek okularowych, kontaktowych a nawet wewnątrzgałkowych, które mają za zadanie niwelować efekty utraty przez soczewkę własną zdolności do akomodacji. Niestety każda z tych metod jest niedoskonała, gdyż opiera się raczej na leczeniu objawowym niż przyczynowym. Najnowsze badania wskazują na odnalezienie nowego, rewolucyjnego podejścia do korekcji presbyopii.

Soczewka dziecka i osób młodych jest elastyczna i zmienia kształt w wyniku pracy mięśnia rzęskowego. Jego skurcz powoduje rozluźnienie napięcia więzadełek Zinna i uwypuklenie przedniej powierzchni soczewki oraz jej nieznaczne przesunięcie, co zwiększa moc łamiącą. Proces ten zwany akomodacją zachodzi przy patrzeniu na przedmioty z bliska i jest zależny od elastyczności soczewki. Wraz z wiekiem, soczewka twardnieje w wyniku powstawania wiązań dwusiarczkowych pomiędzy jej włóknami, a tym samym traci zdolność do zmiany kształtu. Obraz przedmiotów bliskich nie jest tworzony na siatkówce przez co staje się zamazany. Ten stan nazywamy starczowzrocznością.

Naukowcy próbują odnaleźć sposób na przywrócenie soczewce własnej jej elastyczności. Pozwoliłoby to na zachowanie akomodacji u osób starszych i uwolniło pacjentów od konieczności używania korekcji do bliży. Trwają badania nad kroplami zawierającymi 1,5% kwas liponowy. Jest to prolek, który przenika przez rogówkę i dociera do wnętrza soczewki, gdzie jest przekształcany w kwas dihydroliponowy. Ten z kolei rozrywa mostki dwusiarczkowe pomiędzy włóknami soczewki, przywracając jej elastyczność. Produkt zwany jest na razie jako EV06. W fazie 1 i 2 badania 75 osób otrzymywało przez 90 dni po 1 kropli EV06 lub placebo. W grupie badanej zauważono znaczną poprawę ostrości widzenia do bliży już w 15 dniu obserwacji w stosunku do grupy kontrolnej (p=0,017).

W 91 dniu, 82% pacjentów z grupy otrzymującej EV06 miało DCNVA ≥ 20/40 (wyjściowo tylko 30%), a w grupie otrzymującej placebo taką ostrość wzroku stwierdzano u jedynie 48% (wyjściowo 28%). Podobnie w grupie badanej DCNVA ≥ 20/32 w 91 dniu uzyskało 60% pacjentów (8% wyjściowo w obu grupach), a jedynie 24% w grupie kontrolnej.

Wyniki fazy 1 i 2 potwierdziły jednocześnie bezpieczeństwo stosowanego preparatu. Badania nad jego skutecznością trwają.

Pełna treść oryginalnego artykułu poniżej.

Źródło: TUTAJ oraz TUTAJ