„Porównanie 0,1 % kwasu hialuronowego i 0,5 % karboksymetylocelulozy u pacjentów z umiarkowanym zapaleniem rogówki i zapaleniem spojówek związanych z ZSO.”

 

W przeprowadzonym badaniu naukowym oceniano zastosowanie kropli do oczu zawierających 0,1% kwasu hialuronowego i 0,5 % karboksymetylocelulozy (CMC) w zapaleniu rogówki lub zapaleniu rogówki i spojówek związanych z zespołem suchego oka.

Zaburzenia powierzchni oka są charakterystyczne dla zespołu suchego oka. Oprócz rogówki i spojówek patologiczne zmiany zachodzą w aparacie ochronnym oka, systemie odpływu łez oraz w filmie łzowym.

Naukowcy są zdania, że w zespole suchego oka dochodzi do niestabilności filmu łzowego oraz spadku osmolarności co prowadzi do zaburzeń powierzchni oka. W 2017 roku zespół suchego oka zdefiniowano jako „wieloczynnikową chorobę powierzchni oka charakteryzującą się utratą homeostazy filmu łzowego z towarzyszącymi objawami ocznymi, w etiologii której istotną rolę odgrywają: niestabilność i hiperosmolarność filmu łzowego, stan zapalny i uszkodzenie struktur powierzchni oka oraz nieprawidłowości neurosensoryczne.”

Zastosowanie w terapii kropli nawilżających ma za zadanie poprawić jakość i ilość filmu łzowego. Celem badania było wykazanie nie mniejszej skuteczności zastosowania kwasu hialuronowego(HA) w porównaniu z karboksymetylocelulozą (CMC). W eksperymencie wzięło udział 80 osób powyżej 18 rż z umiarkowanym zespołem suchego oka. (39 pacjentów stosowało CMC, a 41 HA). W teście Schrimera bez znieczulenia zwilżenie paska musiało być w przedziale:  ≥3 mm i ≤10 mm w ciągu 5 minut, a czas przerwania filmu łzowego(TBUT) <10 sekund. Dyskwalifikowano pacjentów z zapaleniem brzegów powiek, zbyt słabą ostrością wzroku, zespołem suchego oka nie związanym z zapaleniem rogówki oraz zapaleniem rogówki i spojówek, stosujących leki mogące wpływać na ZSO oraz nadwrażliwość na składniki testowanych kropli. Podczas badania chorzy nie mogli stosować żadnych innych kropli do oczu ani leków hormonalnych. Co więcej zabroniono również stosowania izotretynoiny, cyklosporyny, pimekrolimusu, syrolimusu i takrolimusu.

Krople nawilżające stosowano 3 x dziennie. Stan powierzchni oka oceniano na pierwszym spotkaniu, a następnie po 35 i 84 dniach stosowania stosując odpowiednie skale.

Objawy zespołu suchego oka poprawiły się znacznie w wyniku zastosowania jednych i drugich kropli, z przewagą 0,1 % kwasu hialuronowego. Leczenie było dobrze tolerowane. Oba rodzaje kropli były bezpieczne i efektywne.

Na podstawie: Comparative study of 0.1% hyaluronic acid versus 0.5% carboxymethylcellulose in patients with dry eye associated with moderate keratitis or keratoconjunctivitis. Dorothea Groß, Marc Childs, and Jean-Marie Piaton

Linki do materiałów: LINK