mety w oku

“Męty – częsta dolegliwość, skuteczne leczenie.

 

Męty są zagęszczeniami ciała szklistego powstającymi z wiekiem. Pacjenci często zgłaszają się do okulisty zaniepokojeni ich pojawieniem się. Choć zwykle niegroźne dla ostrości wzroku często pogarszają jakość widzenia. Niektórzy są w stanie się do nich przyzwyczaić, dla innych pozostają uciążliwą dolegliwością.

Dotychczas w leczeniu mętów proponowano terapie oparte głównie na suplementach diety i kroplach z zawartością m.in. jodu i potasu. Ich skuteczność była ograniczona i wielu pacjentów nie uzyskiwało zadowalającego efektu. Alternatywą stanowiło wykonanie zabiegu witrektomii tylnej. Jest to jednak operacja niosąca ryzyko poważnych powikłań i rzadko zdarzają się męty będące wskazaniem do jej wykonania.

Niedawno pojawiły się próby usuwania mętów laserem Nd YAG, jednakże dotychczas brakowało badań pokazujących skuteczność takiego leczenia. W najnowszym numerze JAMA Ophthalmology ukazała się praca na temat wyników takiej terapii.

W opisywanym badaniu udział wzięło 52 pacjentów z objawowymi mętami w postaci pierścienia Weissa. Losowo zakwalifikowano ich do 2 grup: w grupie badanej wykonywano  witreolizę mętów laserem Nd YAG, zaś w grupie kontrolnej markowano wykonanie takiego zabiegu. Średnia wieku pacjentów wynosiła 61,4 lata w grupie badanej i 61,1 lat w grupie kontrolnej.

Z badania wykluczono pacjentów, u których w wywiadzie występowały przedarcie lub odwarstwienie siatkówki, zapalenie błony naczyniowej, retinopatia cukrzycowa, obrzęk plamki, zakrzep żył siatkówki lub bezsoczewkowość w oku do leczenia oraz pacjentów u których ostrość wzroku w korekcji w oku towarzyszącym była mniejsza niż 20/50. Również pacjenci z jaskrą leczoną ponad 2 substancjami czynnymi nie byli zakwalifikowani do badania.

Wizyty kontrolne odbywały się tydzień, miesiąc, trzy i sześć miesięcy po zabiegu. Skuteczność leczenia oceniano na ostatniej wizycie na podstawie oceny subiektywnej pacjenta w 10-punktowej skali zaburzeń widzenia (10-point visual disturbance score) i w 5- stopniowej skali jakościowej oraz według  kwestionariusza stworzonego przez National Eye Institute (National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire 25 – NEI VFQ-25). Wyniki monitorowano również za pomocą funduskamery oraz ostrości wzroku.

Po pół roku 54% pacjentów z grupy badanej zgłaszało poprawę w stosunku do zaledwie 9% z grupy kontrolnej. Co więcej w pierwszej grupie u 53% pacjentów poprawa była określana jako całkowita lub prawie, w drugiej grupie poprawy całkowitej nie zaobserwowano u nikogo. Zanotowano również znaczącą poprawę wśród parametrów w kwestionariuszu NEI VFQ-25 oraz lepszą ostrość wzroku u pacjentów poddanych witreolizie laserowej.  Zanotowano również znaczącą poprawę wśród parametrów w kwestionariuszu NEI VFQ-25 oraz lepszą ostrość wzroku u pacjentów poddanych witreolizie laserowej.

Jednocześnie nie zaobserwowano żadnych poważnych efektów ubocznych laseroterapii.

Dalsze badania nad witreolizą laserową jako metodą leczenia objawowych mętów są potrzebne, ale wyniki dotychczasowych obserwacji wyglądają obiecująco.

Źródło: LINK