Czerwone oczy okulista warszawa

“Częstość występowania pooperacyjnego opadania powiek po trabekulektomii z zastosowaniem Mitomycyny C.

Celem przeprowadzonego przez autorów tekstu badania była ocena częstości występowania jednego z pooperacyjnych powikłań jakim jest opadanie powieki górnej oceniane na podstawie porównania odległości między środkiem źrenicy, a środkiem brzegu powieki (MRD).

Trabekulektomia jest złotym standardem operacyjnym wykonywanym zarówno jako procedura pierwszego wyboru jak i w przypadkach niepowodzeń innych metod leczniczych zarówno farmakologicznych, laserowych jak i chirurgicznych. Każda interwencja medyczna, oprócz korzyści dających efekt leczniczy może przynosić wczesne jak i późne powikłania w okresie pooperacyjnym. Jedną z komplikacji jakiej można się spodziewać poza astygmatyzmem rogówkowym, miejscowym ścieńczeniem rogówki (Dellen), zmętnieniem soczewki czy też stanami zapalnymi jest opadanie powieki.

Dobór pacjentów był następujący: do badania włączono osoby zakwalifikowane do  trabekulektomii w jednym oku, operacja przeprowadzana była przez tego samego chirurga w latach 2010-2012 w Szpitalu Uniwersyteckim w Tokio. Z badania wykluczano pacjentów, którzy w wywiadzie przebyli zabiegi wewnątrzgałkowe, w tym laseroterapię oraz operacje obejmujące oczodół i powieki. Osoby z chorobami neurologicznymi i endokrynologicznymi, które mogą mieć wpływ na morfologię powiek również nie brały udziału w badaniu.

MDR, czyli odległość pomiędzy refleksem ze środka źrenicy, a górnym brzegiem powieki mierzono 3 miesiące przed i 6 miesięcy po trabekulektomii. Pomiar dokonywany był, gdy pacjent patrzył na punktowe światło z odległości 50 cm. Pooperacyjne opadanie powieki zdefiniowano jako zmniejszenie MDR o 2 lub więcej mm w porównaniu z badaniem sprzed operacji. Analizowano również korelację pomiędzy czynnikami takimi jak: wiek, ekwiwalent sferyczny, 6-miesięczne wyniki pomiarów IOP oraz redukcję IOP.

Wyniki: Przebadano 36 pacjentów. Nie stwierdzono różnicy w przedoperacyjnym pomiarze MDR jednego i drugiego oka (oboje oczu 4, 0mm, P=0,65). MRD po 3-ech i 6-ciu miesiącach w oku operowanym uległa zmniejszeniu (3,0 mm, P = 0,04 i 2,5 mm, P = 0,01), natomiast w oku nieoperowanym nie było różnicy w porównaniu z badaniem przed i po operacji (4,0 mm, P = 0.,1 i 4.0 mm, P = 0,85).

Podsumowując, z przeprowadzonego badania wynika, że opadanie powiek jest głównym powikłaniem po operacji trabekulektomii z podaniem mitomycyny C, a jego częstość występowania wynosi aż 19% w okresie do 6 miesięcy po zabiegu.

Źródło: LINK

Na podstawie: “Incidence of Postoperative Ptosis Following Trabeculectomy With Mitomycin C” Asako Naruo-Tsuchisaka, MD, Katsuhiko Maruyama, MD