„Korelacja pomiędzy niedoborem witaminy D, a zwiększonym ryzykiem zapalenia błony naczyniowej.”

 

Celem przeprowadzonego badania klinicznego było ustalenie czy istnieje powiązanie pomiędzy hipowitaminozą wit. D, a nieinfekcyjnym zapaleniem błony naczyniowej. W retrospektywnym badaniu kliniczno-kontrolnym z bazy danych prywatnego ubezpieczyciela (od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2016) udało się wyselekcjonować 558 pacjentów, u których lekarz okulista stwierdził nieinfekcyjne zapalenie błony naczyniowej oraz u których oznaczano poziom wit. D w ciągu roku przed zachorowaniem.

Kryteriami wykluczającymi były:

  1. Choroby ogólnoustrojowe lub przyjmowanie leków powodujących obniżenie poziomu wit. D.
  2. Przebyte operacje okulistyczne.
  3. Infekcyjne zapalenie błony naczyniowej.

Każdemu pacjentowi przypisano grupę kontrolną – po 5 osób na podstawie wieku, płci, rasy, pochodzenia etnicznego (w sumie 2790 kontroli). Osoby z grup kontrolnych miały oznaczony poziom wit. D rok przed lub w ciągu 6 miesięcy po badaniu okulistycznym, w którym nie wykazano patologii.

Pierwotna analiza oceniała związek nieinfekcyjnego zapalenia naczyniówki z hipowitaminozą D (poziom witaminy D ≤ 20 ng / ml). W badaniu wzięto pod uwagę 558 osób chorych oraz dodatkowo 2790 pacjentów kontrolnych. Z 3348 osób 75,4 % były to kobiety; 60,4 % osób było rasy białej, 16,5 % rasy czarnej, 12 % miało hiszpańskie pochodzenie, 4,8 % azjatyckie, a 6,3 % nieznane. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że osoby z prawidłowym poziomem wit. D miały 21 % niższe ryzyko nieinfekcyjnego zapalenia błony naczyniowej w porównaniu z pacjentami z niedoborem wit. D.

Podsumowując te i inne raporty badacze doszli do wniosku, że istnieje korelacja pomiędzy niedoborem witaminy D, a nieinfekcyjnym zapaleniem błony naczyniowej. Jednak przeprowadzone badanie retrospektywne nie pozwala na ocenę związku przyczynowo – skutkowego. Dlatego konieczne są dalsze badania.

Na podstawie: „Association of Hypovitaminosis D With Increased Risk of Uveitis in a Large Health Care Claims Database.” Lucia Sobrin, MD, MPH; Lynn K. Stanwyck, BS; Wei Pan, MS; et al Rebecca A. Hubbard, PhD; John H. Kempen, MD, PhD; Brian L. VanderBeek, MD, MPH, MSCE. JAMA Ophthalmol. Published online April 5, 2018. doi:10.1001/jamaophthalmol.2018.0642

Pełna treść artykułu: LINK

 

 

witaminy na oczy, witamina D, telefon do lekarza
witaminy na oczy, witaminy na wzrok, witamina D3 na oczy, telefon do lekarza
witaminy na oczy, witamina D na oczy, telefon do lekarza
witaminy na oczy, witaminy na wzrok, telefon do lekarza