„Powikłania po znieczuleniu okołogałkowym: znieczulenie pnia mózgu

 

Jednym ze sposobów znieczulenia miejscowego w chirurgii oka jest znieczulenie okołogałkowe. Podanie leku znieczulającego do przestrzeni pozastożkowej oczodołu pozwala na uniknięcie takich powikłań jak uszkodzenie nerwu wzrokowego. Wymaga jednak więcej niż jednego wkłucia oraz większej ilości środka znieczulającego. Z danych statystycznych wynika, że częstość występowania komplikacji po znieczuleniu okołogałkowym wynosiła 0,006%. Pomimo tego, że blok okołogałkowy jest uważany za dość bezpieczny i łatwy do wykonania, w literaturze opisano powikłania w postaci porażenia pnia mózgu.

Autorzy pracy prezentują przypadek pacjenta przygotowywanego do operacji zaćmy, u którego po podaniu znieczulenia okołogałkowego doszło do depresji układu oddechowego.

Opis przypadku:

68 – letnia pacjentka zgłosiła się do szpitala celem przeprowadzenia operacji zaćmy oka prawego. W wywiadzie, poza nadciśnieniem tętniczym, bez dodatkowych chorób przewlekłych. W badaniach laboratoryjnych bez patologii.
W ocenie przedoperacyjnej: ASA II. Rok wcześniej operowana z powodu zaćmy oka lewego, przebieg operacji bez powikłań.

Podczas przygotowania do operacji pacjentka została znieczulona okołogałkowo za pomocą 6 ml 2% chlorowodorku lidokainy. Zabieg został wykonany zgodnie z wytycznymi. Po kilku minutach od podania leku zaobserwowano znaczny spadek saturacji obwodowej. Ze względu na utratę przytomności oraz brak wyczuwalnego tętna podano 1 mg Adrenaliny, zastosowano masaż serca oraz zaintubowano. W wyniku zastosowanego leczenia pacjentka odzyskała przytomność. Po dobie obserwacji na OIT pacjentkę wypisano do domu. Nie zaobserwowano żadnych patologii.

Do znieczulenia pnia mózgu dochodzi gdy wstrzyknięty środek znieczulający dostaje się do przestrzeni podpajęczynówkowej lub miejscowy analgetyk rozprzestrzenia się do centralnego układu nerwowego. Mogą pojawić się takie objawy kliniczne jak: drgawki, afazja, obustronne porażenie nerwów pnia mózgu, porażenie połowicze, paraplegia lub depresja układu oddechowego. Objawy mogą pojawić się od 2 do 40 minut po podaniu leku. W przedstawionym opisie przypadku depresja układu oddechowego wystąpiła po 7 minutach.

Pomimo, że powikłania znieczulenia okołogałkowego zdarzają się niezwykle rzadko należy o nich pamiętać. Dlatego zawsze, każdy pacjent poddawany nawet rutynowej lub krótkotrwałej operacji powinien być pod stałą obserwacją, a blok operacyjny powinien być przygotowany na takie sytuacje.

Na podstawie:

Complication of Peribulbar Block: Brainstem Anaesthesia. Leyla Kazancıoğlu, Şule Batçık, Hızır Kazdal, Ahmet Şen, Berrak Şekeryapan Gediz and  Başar Erdivanlı Department of Anaesthesiology and Reanimation, Recep Tayyip Erdoğan University School of Medicine, Rize, Turkey; Department of Eye Diseases, Recep Tayyip Erdoğan University School of Medicine.

Artykuły: LINK