E-eye zespół suchego oka

“E-Eye- nowa metoda leczenia  zespołu suchego oka wtórnego do dysfunkcji gruczołów Meiboma.”

Film łzowy zbudowany jest z trzech warstw: mucynowej, wodnej oraz lipidowej – produkowanej przez gruczoły Meiboma, które zlokalizowane są w górnej i dolnej powiece. Dysfunkcja gruczołów Meiboma prowadzi do nieprawidłowego składu, nadmiernego odparowywania filmu łzowego a także stanów zapalnych spojówki gałkowej i powiekowej .

Istnieje wiele terapii które przynoszą krótkotrwałą ulgę pacjentom, m.in. suplementacja sztucznymi łzami, terapie antybiotykowe czy kortykosteroidowe. Wszystkie dostępne obecnie metody są jednak leczeniem objawowym i często nie dają  wystarczających efektów w walce z dyskomfortem odczuwanym przez pacjentów.

Najnowsze urządzenie francuskiej firmy E-Swin, model E-Eye, jest pierwszym na świecie atestowanym urządzeniem do terapii MGD.  Jest to system generujący nowy rodzaj polichromatycznego światła pulsacyjnego, dające skalibrowane jednorodne sekwencje impulsów świetlnych. Energia i czas pulsów są ustawione tak by stymulować gruczoły Meiboma w celu przywrócenia  ich prawidłowego działania.

Badania kliniczne zostały przeprowadzone we Francji, Nowej Zelandii i Chinach, wykazały wysoką skuteczność urządzenia już po pierwszym zabiegu. Prawidłowa funkcja gruczołów Meiboma została przywrócona już po kilku godzinach od zabiegu. Aż 90% pacjentów odczuwało zdecydowane ustąpienie objawów już po dwukrotnym zabiegu. Kliniczną poprawę uzyskano także oceniając barwienie rogówki w skali Oxford.

W artykule opublikowanym na łamach IOVS, Craig JP i wsp. oceniali wpływ  E-Eye na warstwę lipidową filmu łzowego, nieinwazyjny czas przerwania filmu łzowego  (NBUT), parowanie łez (TER), wysokość menisku łzowego (TMH), oraz ocenę subiektywną objawów używając skali VAS (visual analogue scale). Ocena warstwy lipidowej filmu łzowego uległa zdecydowanej poprawie – odnotowano polepszenie o co najmniej 1 stopień u 82% pacjentów. Zaobserwowano również znaczne wydłużenie czasu NBUT.  Badania nie wykazały skuteczności światła IRPL na parowanie łez, oraz wysokość menisku łzowego. Po 45-dniowej terapii  pacjenci odnotowali na skali VAS zmniejszenie dolegliwości związanych z suchym okiem.

Dodatkowo zaletą systemu jest jego intuicyjność i kompaktowość, krótki czas trwania zabiegu. Sesje terapeutyczne trwają jedynie kilka minut.  Zabieg jest nieinwazyjny, bezbolesny i całkowicie bezpieczny dla gałki ocznej.