Soczewki kontaktowe z mucynowym pokryciem zmniejszają ryzyko uszkodzeń rogówki.

Dyskomfort, uczucie suchości i zaczerwienienie oczu to dolegliwości znane dużej grupie użytkowników soczewek kontaktowych. Są to również najczęstsze przyczyny rezygnacji z używania tej metody korekcji wady wzroku. Dlatego poszukiwane są wciąż nowe materiały, charakteryzujące się coraz lepszymi parametrami, aby zwiększyć komfort noszenia soczewek kontaktowych.

Powierzchnia oka chroniona jest filmem łzowym złożonym z trzech kluczowych faz – mucynowej, lipidowej i wodnej, które bronią komórek nabłonka przed uszkodzeniem. Dlatego soczewki kontaktowe muszą być skonstruowane w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu zaburzać równowagę filmu łzowego, umożliwiając prawidłową ochronę i odżywienie rogówki. Niedawno udało się stworzyć soczewkę pokrytą warstwą mucynową, podobną do tej produkowanej przez komórki nabłonka rogówki, a która redukuje ryzyko uszkodzeń powierzchni oka.

Mucyny to cząsteczki zdolne do wiązania wody, będące naturalnym lubrykantem produkowanym przez komórki nabłonka powierzchni oka, ale także żołądka czy jelit. U pacjentów cierpiących z powodu zespołu suchego oka poziom mucyn (MUC5AC) jest zwykle obniżony. Zespół naukowców pod przewodnictwem Prof. Olivera Lielega postanowiło użyć oczyszczonej mucyny świńskiej do pokrycia soczewki kontaktowej.

Substancję izolowano z żołądków świńskich, po czym poddawano skrupulatnemu procesowi puryfikacji. Następnie pokrywano nią soczewki testowe i badano ich zachowanie w warunkach labolatoryjnych na powierzchni świńskich gałek ocznych. Mucyna ulegała samoistnej adsorbcji do powierzchni soczewki kontaktowej i tworzyła warstwę ochronną pomiędzy rogówką a soczewką skutecznie zapobiegając uszkodzeniom nabłonka. Do uzyskania takiego efektu wystarczyło zanurzenie soczewki kontaktowej na kilka godzin w roztworze mucyny. Według autorów badania, mogłoby to zmniejszyć lub wręcz wyeliminować potrzebę użycia kropli nawilżających.

Badania w tym kierunku trwają.

Źródło: LINK

Na podstawie: Benjamin Winkeljann et al, Mucin Coatings Prevent Tissue Damage at the Cornea-Contact Lens Interface, Advanced Materials Interfaces (2017). DOI:10.1002/admi.201700186