“Ocena grubości naczyniówki u dzieci z niedokrwistością z niedoboru żelaza.”

Niedokrwistość z niedoboru żelaza jest najczęstszą postacią niedokrwistości. Nieprawidłowa synteza hemu prowadzi do powstawania małych erytrocytów o zmniejszonej zawartości hemoglobiny. Przyczynami niedoboru żelaza mogą być między innymi: zwiększone zapotrzebowanie przy zbyt małej podaży (ciąża, dojrzewanie), utrata krwi,  upośledzone wchłanianie z przewodu pokarmowego, niedobór w diecie (wyniszczenie, dieta wegetariańska lub wegańska). Niedobór żelaza u dzieci został powiązany z anomaliami rozwojowymi, udarem niedokrwiennym mózgu, zakrzepicą żylną, epizodami wstrzymywania oddechu i innymi neurologicznych problemami. U tych pacjentów okulistycznie stwierdzano: zakrzep żyły środkowej siatkówki, krwotoki, retinopatie niedokrwienne i obrzęk tarczy n. II.

Naczyniówka jest to gęsta trójwarstwowa sieć naczyń krwionośnych odżywiających i dotleniających fotoreceptory i ciało szkliste, położona pomiędzy siatkówką a twardówką. Jakiekolwiek zmiany strukturalne lub funkcjonalne w przepływie krwi w naczyniówce mogą spowodować pogorszenie struktury lub funkcji siatkówki.

Celem badania naukowego przeprowadzonego przez autorów tekstu było ustalenie czy istnieją różnice w grubości naczyniówki u dzieci zdrowych i dzieci z niedokrwistością z niedoboru żelaza.

Badaniu poddano 52 pacjentów z niedokrwistością oraz 54 zdrowe dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Po dokładnym badaniu okulistycznym każdemu pacjentowi mierzono grubość naczyniówki za pomocą OCT. Oceniano także korelacje pomiędzy grubością naczyniówki a parametrami klinicznymi i laboratoryjnymi.

Dzieci zakwalifikowane do badania:

Pacjenci z niedokrwistością mikrocytarną: hemoglobina <10,5 g / dl, średnia objętość krwinki [MCV] <70 fL; mch <23 pg, a mchc < 30 g / dl), ferrytyna surowicy <12 ng / ml i nasycenie transferyny w surowicy <10%.

Grupa kontrolna składała się z dzieci zdrowych,  którzy mieli stężenie Hgb > 12g/dl, stężenie ferrytyny> 12 ng / ml, a wysycenie transferyny> 10%.

W badaniach nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic pomiędzy dwiema grupami w odniesieniu do ostrości wzroku, ciśnienia wewnątrzgałkowego, centralnej grubości rogówki i długości osiowej gałki ocznej (P> 0,05).

Grubości naczyniówki w centrum dołka wynosiła 303.13 ± 27,14 mikrometrów u pacjentów z niedokrwistością, natomiast 333.67 ± 39.77 mikrometrów w zdrowych dzieci z grupy kontrolnej (p <0,001). Dodatkowo okazało się, że grubość naczyniówki we wszystkich kwadrantach była mniejsza w grupie chorych. Naukowcy nie stwierdzili korelacji pomiędzy  grubością naczyniówki a poziomem hemoglobiny (r = 0,337; p <0,001), średnia objętość krwinki (r = 0,305; p = 0,001), żelaza (r = 0,264, p = 0,006) i ferrytyny (r = 0,287 ; P = 0,003) w surowicy. Nie stwierdzono też korelacji pomiędzy zmianami klinicznymi lub ocznymi a grubością naczyniówki.

Podsumowując w badaniach udowodniono, że pacjenci z niedokrwistością mieli znacznie zmniejszoną grubość naczyniówki w porównaniu ze zdrowymi dziećmi. Ścieńczenie naczyniówki w dzieciństwie może być u pacjentów z niedokrwistością z niedoboru żelaza wczesnym objawem pogorszenia ukrwienia oka, bez żadnych cech ryzyka miażdżycy w podeszłym wieku.

Dokładny opis przeprowadzonego badania naukowego w pełnej treści artykułu: TUTAJ

Na podstawie: Evaluation of Choroidal Thickness in Children With Iron Deficiency Anemia Ali Simsek, Mehmet Tekin,Abdurrahman Bilen,Ayse Sevgi Karadag,Ibrahim Hakan Bucak,and Mehmet Turgut, Department of Ophthalmology, Adiyaman University School of Medicine, Adiyaman, Turkey