“Przeztwardówkowa cyklofotokoaglacja we wczesnej jaskrze.”

Mikropulsowa przeztwardówkowa cytofotokoagulacja (TSCPC) pozwala na delikatniejszy i łagodniejszy mechanizm działania. Z badań histopatologicznych wynika, że nie powoduje koagulacji, ani nie sprzyja powstawaniu blizn w miejscu leczenia. Dzięki mechanizmowi działania powoduje zmiany w mięśniu rzęskowym w określonym regionie powodując obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, bez destrukcji tkanki.

Podczas obserwacji nie udokumentowano przypadków przewlekłej hipotonii. Autor tekstu przeglądając prace innych badaczy, również nie znalazł takiego przypadku. Wynika to z tego, że tkanka nie pozostaje naruszona permanentnie. Efekt hipotonii jeśli jest to tylko przejściowy. Z badań wynika, że mechanizm działania jest podwójny i wynika ze zmniejszonej produkcji cieczy wodnistej i zwiększonej porowatości.

Laser mikropulsowy (TSCPC) pomimo kilku wad, daje możliwość poprawy standardu leczenia i opieki nad pacjentami chorymi na jaskrę. Nawet przy braku efektu po pierwszej próbie zastosowania, leczenie można powtórzyć.

W badaniu naukowym zaprezentowanym przez autora tekstu u każdego pacjenta poddanemu leczeniu stosowano znieczulenie pozagałkowe, po czym wykonywano zabieg za pomocą urządzenia MicroPulse P3 (systemy laserowe IRIDEX IQ810). Moc wynosiła 2- 2,5 W, czas 90 sekund na półkulę. Jeśli była potrzeba ponownej terapii zwiększano moc do 3 W. Po zastosowanym leczeniu pacjenci otrzymywali miejscowe leki steroidowe oraz leki obniżające IOP stosowanie do potrzeb. Badania kontrolne wyznaczone były w pierwszym dniu po zabiegu, potem po tygodniu, następnie po 1,2,6 i 12 miesiącach.

Ocena wyników obejmowała pozabiegowe ciśnienie wewnątrzgałkowe oraz liczba leków obniżających ciśnienie potrzebnych do stosowania.

W badaniu wzięło udział 51 pacjentów z jaskrą otwartego kąta, 24 osoby z jaskrą w przebiegu zespołu złuszczania, 15 osób jaskra zamkniętego kąta oraz 5 chorych wrodzoną/młodzieńczą jaskrą.

Średnie ciśnienie przedzabiegowe wynosiło 25,1 ± 5,3 mm Hg, natomiast w 12 miesiącach po 17,5 ± 5,1 mm Hg (P = 0.004).

22 pacjentów miało co najmniej 1 powtórzenie cyklofotokoagulacji ze zwiększoną energią, 8 pacjentów miało 3 cykle leczenia, 4 chorych miało cztery cykle, natomiast jeden przebył ich aż 5.

Z przeprowadzonego badania wynika, że mikropulsowa cyklofotokoagulacja nie musi być przeznaczona jedynie do leczenia zaawansowanej jaskry. Może być również stosowana we wcześniejszych etapach. Dlatego warto każdego pacjenta traktować indywidualnie i zastanowić się nad najlepszym dla danej osoby sposobem leczenia.

 

LINK

Na podstawie: Applying micropulse transscleral cyclophotocoagulation for early-stage glaucoma. Approach offers safe and effective treatment for all stages of glaucoma. November 01, 2017; By Robert J. Noecker, MD