“Obraz kliniczny zapalenia błony naczyniowej w przebiegu CMV u pacjentów HIV ujemnych.”

Cytomegalowirus należy do grupy wirusów herpes, które potrafią pozostawać w stanie latentnym przez długi okres. Główną przyczyną ślepoty u osób HIV dodatnich jest zapalenie siatkówki w przebiegu nadkażenia CMV. W literaturze często można znaleźć dane dotyczące chorych z CMV w przebiegu infekcji wirusem HIV, natomiast rzadziej opisywane są przypadki zapalenia u osób nie zakażonych wirusem.

W powyższej pracy opisano 18 pacjentów (22. oczu), u których rozpoznano zapalenie tylnego odcinka błony naczyniowej oraz zapalenie naczyń w przebiegu zakażenia cytomegalowirusem (potwierdzonym w badaniu PCR) u osób HIV ujemnych na podstawie przypadków klinicznych z 2 szpitali uniwersyteckich (Chiang Mai University Hospital, Chiang Mai [13 osób] oraz Siriraj Hospital, Bangkok [5 osób]) w Tajlandii. Osoby HIV dodatnie oraz osoby z zapaleniem przedniego odcinka błony naczyniowej były wykluczone z analizy. Każdy pacjent miał wykonane pełne badanie okulistyczne w lampie szczelinowej, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, Rtg klatki piersiowej oraz poddany był badaniu w kierunku kiły, toksoplazmozy i obecności wirusów z rodziny Herpes.

W badaniu klinicznym wzięło udział 11 mężczyzn i 7 kobiet. U 6 chorych stwierdzono tylne zapalenie błony naczyniowej, u pozostałych dodatkowo wystąpiło zapalenie wszystkich struktur błony naczyniowej. U 14 osób obserwowane zmiany były jednostronne, u pozostałych obustronne. Obserwacja prowadzona było średnio przez 24 miesiące.

W prezentowanej pracy obserwowane objawy kliniczne przedstawiono w postaci tabeli. Były to między innymi: ogniskowe zmiany siatkówki, obwodowa martwica siatkówki, zapalenie ciała szklistego, zapalenie naczyń, wysięk w komorze przedniej, trakcje szklistkowo – siatkówkowe.

W powyżej opisanych przypadkach zastosowano leczenie gancyklowirem (podawanym ogólnie lub wewnątrzgałkowo) z dobrym skutkiem. Po 6-8 tygodniach zmiany przechodziły w formę nieaktywną. Podczas rutynowych badań kontrolnych u 1. osoby stwierdzono odwarstwienie siatkówki – był to przypadek pacjenta z rozpoznanym chłoniakiem. Witrektomia przez pars plana była wykonana u pacjentów z diagozowaną błoną nasiatkówkową, trakacjami oraz odwarstwieniem siatkówki.

Wyniki badań zebranych przez autorów artykułu wskazują na to, że CMV może rozwinąć się zarówno u osób HIV ujemnych stosujących różnego stopnia immunosupresję, jak i u osób bez zaburzeń odporności.

LINK

Na podstawie: Clinical Manifestations of Cytomegalovirus-Associated Posterior Uveitis and Panuveitis in Patients Without Human Immunodeficiency Virus Infection. Kessara Pathanapitoon, MD, PhD; Nattaporn Tesavibul, MD; Pitipol Choopong, MD; et alSutasinee Boonsopon, MD; Natedao Kongyai, PhD; Somsanguan Ausayakhun, MD; Paradee Kunavisarut, MD; Aniki Rothova, MD, PhD