Zabiegi przeciwjaskrowe z użyciem trabektomu.

klinika okulistyki Instytut Oka w Warszawie

“Zabiegi przeciwjaskrowe z użyciem trabektomu – dobór pacjentów, przygotowanie, technika, postępowanie pooperacyjne, efekty.”

Trabekulektomia z dostępu wewnętrznego (ab interno trabeculectomy; AIT) jest to konwencjonalny zabieg obniżający IOP poprzez wspomaganie naturalnych dróg odpływu cieczy wodnistej. Należy do tzw. grupy MIGS, czyli minimalnie inwazyjnej chirurgii w jaskrze. Zabieg polega na elektrokauteryzacji o wysokiej częstotliwości usuwającej wewnętrzną ścianę kanału Schlemma i pasmo beleczkowania. Samo urządzenie zostało opatentowane w roku 2002  przez George Baerveldt z Uniwersytetu w Kaliforni oraz Irvine i Roy S. Chuck z Centrum Medycznego Montefiore w Nowym Jorku. MIGS ab interno daje możliwość uwidocznienia struktur anatomicznych, a jego ogromną zaletą jest minimalny wpływ na refrakcję oraz na struktury powierzchni oka.

Dobór pacjentów: głównymi powodami, dla których zastosowanie trabektomu jest częciej wybierane niż tradycyjna trabekulektomia lub sztuczne zastawki filtrujące jest szybkość wykonania zabiegu, bardziej rutynowy przebieg pooperacyjny oraz mniejsza liczba powikłań, które są zazwyczaj analogiczne do opisywanych po operacji zaćmy. Na początku stosowano urządzenie jedynie u pacjentów z szerokim kątem przesączania, później zaczęto również wykorzystywać, uzyskując dobre efekty, u osób z wąskim lub bardzo wąskim kątem. Zabieg operacyjny z wykorzystaniem trabektomu  jest rozwiązaniem z wyboru dla osób aktywnych, które potrzebują przewidywalnego czasu regeneracji, także dla tych którzy nie chcą mieć do czynienia z długoterminowymi skutkami pooperacyjnymi, takimi jak obecność pęcherzyka filtracyjnego oraz tych którzy chcą nosić soczewki kontaktowe.  Zabiegi, ze względu na zbyt słaby efekt hypotensyjny, nie są zalecane w przypadkach neowaskularyzacji, obrzęku rogówki oraz zapalenia błony naczyniowej. Dokładny opis techniki przeprowadzenia całego zabiegu zarówno dla początkujących oraz dla zaawansowanych chirurgów można znaleźć w pełnej treści artykułu.

Prowadzenie pacjenta i dalsza opieka pooperacyjna: Należy uprzedzić pacjentów, o tym, że niewyraźne, rozmazane widzenie może utrzymywać się przez około 3 do 10 dni. Jeśli po operacji występuje stan zapalny lub krew w komorze przedniej ostrość wzroku w pierwszej dobie pooperacyjnej może być bardzo niska, nawet do ruchów ręki przed okiem. Po operacji rutynowo podaje się krople podobnie jak po fakoemulsyfikacji. Krople przeciwjaskrowe mogą być częściowo lub całkowicie odstawione w zależności od zaawansowania jaskry  (IOP docelowe) oraz od osiągniętego pooperacyjnego ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Efekty: W większości przypadków ciśnienie udaje się obniżyć o 30-40 %, niezależnie od tego czy zabieg został przeprowadzony jednoczesnie z fakoemulsyfikacją czy bez. Trabektom obniża IOP średnio do ok. 16 mmHg. Efektywność powyższej operacji jest nadal w trakcie badań naukowych.

Na podstawie: “Trabectome Patient Selection, Preparation, Technique, Management, and Outcomes” Hardik A Parikh, BSc,1,2 Pritha Roy, MD,3 Amar Dhaliwal, BSc,4 Kevin B Kaplowitz, MD5 and Nils A Loewen, MD, PhD6

Pełna treść artykułu dostępna pod adresem LINK