“Antybiotykooporność w infekcjach gałki ocznej – trendy.

Rewolucyjne odkrycie, którego w roku 1928 dokonał Alexander Fleming zmieniło oblicze ówczesnej medycyny. Podczas robienia porządków w swojej pracowni zauważył rosnącą na kolonii bakterii pleśń, która wydawała się niszczyć szkodliwe dronbnoustroje. 10 lat później w trzyosobowym zespole Fleming razem z Howardem Walterem Florey i Ernst Boris Chain wyizolowali składnik czynny, dzięki czemu założyli pierwszą wytwórnię penicyliny, rewolucjonizując cały medyczny świat. Wraz z pojawieniem się antybiotyków i coraz szerszym ich stosowaniem, z biegiem czasu pojawił się problem, z którym coraz częściej mamy do czynienia. Antybiotykooporność może być pierwotna (naturalna budowa bakterii uniemożliwia wnikanie leku) lub nabyta (wskutek nabytych genów od innych bakterii lub spontanicznych mutacji). Brak wrażliwości bakterii na antybiotyki nie jest tylko problemem okulistycznym, ale stanowi trudne zagadnienie w każdej dziedzinie medycyny.

W Stanach Zjednoczonych prowadzona jest ścisła obserwacja antybiotykooporności wśród mikroorganizmów atakujących narząd wzroku. To wieloośrodkowe badanie (ARMOR – The Antibiotic Resistance Monitoring in Ocular Microorganism) ma na celu nadzór nad trendami wśród mikroorganizmów: Staphylococcus aureus, gronkowców koagulazo-negatywnych (CoNS, włącznie z Staphylococcus epidermidis), Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa i Haemophilus influenzae.

Infekcje bakteryjne oka są najczęściej leczone przed identyfikacją czynnika patogennego, dlatego też badanie oporności w dziedzinie okulistyki jest trudnym zagadnieniem.

Z dokumentacji lekarskiej wynika, że nastąpił znaczny wzrost bakterii MRSA, w 2000 roku było to 29,5 %, a 5 lat później już 41,6 %.

Dane medyczne zebrane w ostatniej dekadzie dały klinicystom możliwość szerszego spojrzenia na oporność patogenów wywołujących infekcje oczu. W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje tzw. system TRUST – The Tracking Resistance in the United States Today. W związku z rosnącym problemem jakim jest antybiotykooporność wprowadzono coroczne aktualizacje na ten temat. W kolejnych badaniach zaobserwowano wzrost ilości przypadków MRSA.

Badanie naukowe tzw. ARMOR rozpoczęto w 2009 roku. Posiewy bakterii izolowanych z oczu w różnych ośrodkach były wysyłane do niezależnego, centralnego laboratorium. W ciągu kilku lat przebadano ponad 4000 izolatów. Wyniki były następujące: więcej niż ⅓ S.aureus oraz prawie 50 % drobnoustrojów CoNS były oporne na metycylinę.

Gronkowce również wykazały bardzo wysoką wielolekooporność. S. pneumoniae okazał się być oporny na azytromycynę(36,8%) oraz na penicylinę(34,0%). Natomiast ciekawe było to, że bakterie P. aeruginosa i H. influenzae były przeważnie wrażliwe na testowane antybiotyki. Analizy prowadzone przez 7 lat wykazały nieznaczny spadek oporności na metycylinę wśród gronkowca złocistego, co najprawdopodobniej jest wynikiem lepszego nadzoru antybiotykowego. Dla kontrastu z badań wynika, że wśród CoNs oporność na metycylinę nie zmniejszyła się, zauważalny był natomiast wzrost oporności na tobramycynę. Zaobserwowano również mały, ale znaczący spadek oporności S. aureus na azytromycynę, ciprofloksacynę i tobramycynę.

W związku z dość dynamicznymi zmianami związanymi z lekoopornością konieczna jest dalsza kontrola i obserwacja zmian dotyczących podatności bakterii na różne antybiotyki.

Artykuł źródłowy dostępny  TUTAJ

Na podstawie: Antibiotic Resistance Trends Among Ocular Pathogens in the US—Cumulative Results from the Antibiotic Resistance Monitoring in Ocular Microorganisms (ARMOR) Surveillance Study.”  Penny A Asbell(1) and Christine M San lippo(2) 1.Cornea Service and Refractive Surgery Center, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, New York, US; 2. Pharmaceutical Medical Affairs, Bausch + Lomb, Rochester, New York, US

.