“Stymulacja nerwu sitowego przedniego – nowe możliwości terapeutyczne w zespole suchego oka. 

Wstęp

Film łzowy składający się z frakcji lipidowej, wodnej oraz mucynowej chroni narząd wzroku przed infekcjami, nawilża powierzchnię oka oraz ułatwia transport tlenu do rogówki. Film łzowy pełni krytyczną rolę w układzie refrakcyjnym oka. Obniżenie sekrecji poszczególnych warstw prowadzi do powikłań infekcyjnych oraz do zespołu suchego oka (ZSO).  Wysoka osmolarność filmu łzowego, a także zapalenia występujące w ZSO mogą doprowadzić do uszkodzenia nerwów rogówkowych, a tym samym do obniżenia produkcji łez, co w sposób znaczący wpływa na występowanie zaburzeń widzenia, szeregu niekorzystnych objawów miejscowych , oraz  obniża komfort życia.

Do obniżenia produkcji warstwy wodnej dochodzi w około 50% przypadków pacjentów z ZSO. Proces ten może być następstwem uszkodzenia nerwowej komponenty bądź procesu chorobowego gruczołu łzowego np. zespołu Sjögrena. Frakcja wodna filmu łzowego składa się z wody, białek oraz elektrolitów. Układ przywspółczulny kontroluje wydzielanie wody do łez, a układ współczulny reguluje wydzielenia białek oraz elektrolitów.

U 86 % pacjentów zespół suchego oka związanego jest z nadmiernym parowaniem łez jest następstwem dysfunkcji gruczołów Meiboma.  Gruczoły te wytwarzają tłuszcze odpowiadające za stabilizację filmu łzowego.

Różne rozpuszczalne oraz związane z błoną glikoproteiny tworzą warstwę mucynową.

Komórki kubkowe wytwarzają mucyny, w tym MUC 5AC. Za sekrecję mucyn odpowiedzialny jest układ przywspółczulny.

Podstawową terapię zespołu suchego oka stanowią krople nawilżające oraz różnego rodzaju żele, uzupełniające niedobory w filmie łzowym.  Cyklosporyna A oraz lifitegrast hamują komponent zapalny, który tak często obecny jest w ZSO. Zatyczki punktów łzowych zmniejszają odpływ łez.  Termoterapia oraz masaż powiek pomagają w mechanicznym udrożnieniu gruczołów Meiboma. Niestety często powyższe terapie nie są wystarczające, a efekt terapeutyczny jest zbyt krótki.

Elektryczna stymulacja nerwu łzowego, gruczołów łzowych, nerwu sitowego przedniego oraz rogówki zwiększa objętość łez. W badaniu klinicznym elektryczna stymulacja nerwu sitowego przedniego  przeprowadzana czterokrotnie w ciągu dnia, zmniejszyła objawy  zespołu suchego oka  oraz zwiększyła wydzielanie  lipidów oraz mucyn, dzięki czemu efekt terapeutyczny był dłużej trwały.

Metodologia

Wszystkie badania były przeprowadzone zgodnie z regulacjami dotyczącymi badań nad zwierzętami obowiązującymi na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz z wytycznymi ARVO. Trzynaście nowozelandzkich białych królików o wadze od 3,4-4,5 kg. zostało poddanych badaniu: 6. w celu wyznaczenia odpowiedniego pulsu oraz frekwencji stymulacji

(30, 50, 70 oraz 90 Hz), natomiast 7. w celu pomiarów objętości filmu łzowego po elektrostymulacji.  Podczas badania analizowano wydzielinę z gruczołów Meiboma, dokonano analizy protein oraz pomiaru osmolarności.  Próbki filmu łzowego pobrano przed oraz po elektrostymulacji (8- lub 14- dni po zabiegach).

Cel

Celem badania była ocena objętości oraz składu filmu łzowego związanego z elektrostymulacją w trakcie 3. tygodniowego badania.

 Wynik

Stymulacja nerwu sitowego przedniego zwiększyła objętość filmu łzowego.  Zwiększenie objętości filmu łzowego spowodowało obniżenie (w niewielkim stopniu) osmolarności filmu łzowego (2,4%). Stężenie białek w filmie łzowym zwiększone zostało poprzez stymulację o 48% od 10.5 do 15.7 mg/mL (P<0.05, N=7).

Pełen artykuł dostępny jest TUTAJ

Na podstawie: Mark Brinton, Andrea L. Kossler, Zara M. Patel, James Loudin, Manfred Franke, Christopher N. Ta, Daniel Palanker; Enhanced Tearing by Electrical Stimulation of the Anterior Ethmoid Nerve. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2017;58(4):2341-2348. doi: 10.1167/iovs.16-21362.