Dexamethason o powolnym czasie uwalniania w proliferacji szklistkowo-siatkówkowej.

Na stronie American Academy of Ophthalmology pojawił się ciekawy artykuł o badaniu klinicznym przeprowadzonym przez brytyjskich naukowców. Celem randomizowanej próby klinicznej było sprawdzenie hipotezy dotyczącej korzystnego wpływu Dexamethasonu o powolnym czasie uwalniania na pooperacyjne wyniki w przypadku proliferacji szklistkowo-siatkówkowej. Z praktyki klinicznej wynika, że PVR jest najczęstszą, późną przyczyną niepowodzenia leczenia po przebytej witrektomii z powodu przedarciowego odwarstwienia siatkówki.

Badanie kliniczne trwało 2 lata i prowadzone było w jednym ośrodku. W badaniu wzięło udział 140 pacjentów, którzy wymagali witrektomii z podaniem oleju silikonowego z powodu odwarstwienia siatkówki z obecnością PVR. Grupa osób podzielona była na grupę kontrolną i grupę poddaną nowemu leczeniu 1:1.

Głównym kryterium oceny była liczba pacjentów ze stabilnie przyłożoną siatkówką po usunięciu oleju silikonowego bez dodatkowych interwencji witreoretinalnych przez okres 6 miesięcy. Kolejnymi punktami branymi pod uwagę były: 1. Ostrość wzroku pacjenta; 2.Obecność cystoidalnego obrzęku plamki, grubość siatkówki w dołku, 3. Nawroty PVR; 4. Całkowite i tylne przyłożenie siatkówki. 5. Trakcyjne odwarstwienie siatkówki. 6 Hipotonia lub wzrost IOP, 7. Obecność błony nasiatkówkowej; 8. Zaćma; 9. Jakość życia.

Wyniki: Ze 140 pacjentów 138 spełniało główne kryterium. Wstępna ocena rezultatów była podobna w obydwu grupach badawczych. Porównywalne dane były  w przypadku całkowitego tylnego przyłożenia siatkówki oraz nawracania PVR zarówno w grupie badawczej jak i kontrolnej. Po 6 miesiącach mniej pacjentów, którzy otrzymali Dexamethason miało cystoidalny obrzęk plamki lub centralną grubość siatkówki >300 μm (47,6%) w porównaniu z kontrolą (67,2% i 67,7%, odpowiednio, P = 0,004,
P = 0,023).

Po przeprowadzeniu powyższego badania naukowcy doszli do wniosku, że implant z Dexamethasonem nie wpływał na przyłożenie siatkówki i nawracanie PVR. Natomiast podczas dalszej obserwacji lekarze stwierdzili większą redukcję cystoidalnego obrzęku plamki w porównaniu z pacjentami, którzy nie otrzymywali Dexamethasonu

Artykuł źródłowy dostępny  TUTAJ

Na podstawie: “Slow-Release Dexamethasone in Proliferative Vitreoretinopathy. A Prospective, Randomized Controlled Clinical Trial.” Presented at: the British and Eire Association of Vitreoretinal Surgeons Annual Meeting, November 5-6, 2015, Sheffield, United Kingdom. Philip J. Banerjee, Philip J. Banerjee,Philip J. Banerjee, Ana Quartilho, MSc, Catey Bunce, DSc, Wen Xing, MSc,Tapiwa M. Zvobgo, BSc, Nicola Harris, David G. Charteris

.