“Czy tablice Ischihary są odpowiednim testem oceniającym widzenie barw w kontekście medycyny pracy?

Badanie widzenia barw jest jednym z ważnych elementów w ocenie zdolności do pracy w wielu przypadkach takich jak np. pilot, elektryk, kierowca. Zdolność tę ocenia się zwykle za pomocą tablic Ischihary (IH). Niejednokrotnie okazuje się jednak, że test ten zawodzi dając zarówno pozytywnie jak negatywnie fałszywe wyniki. Poza tym, nie pozwala on na odpowiednio precyzyjne określenie stopnia upośledzenia widzenia barw. Podobne zastrzeżenia istnieją w stosunku do  rozpowszechnionego w niektórych krajach testu Holmes-Wright (HW).

Zaproponowana przez City University of London skala oceny widzenia barwnego CGS (Colour Grading System) oparta o test CAD  (Colour Assessment and Diagnosis) pozwala na znacznie bardziej precyzyjną ocenę zaburzeń widzenia barw. Test ten polega na sprawdzeniu rozpoznawania 6 kolorów, każdego ocenianego oddzielnie według sześciostopniowej skali (CV). CV0 to kategoria charakteryzująca doskonałe rozpoznawanie barw (ponad normę), a CV5 zaawansowane upośledzenie (kiedy widzenie czerwono-zielone jest nieobecne lub skrajnie niskie).

Skala CGS została stworzona w celu określenia jaki stopień rozpoznawania barw jest rzeczywiście potrzebny do bezpiecznego wykonywania danego zawodu. Pozwala na standaryzację wyników. W przypadku IH i HW niejednokrotnie zdarzało się, że osoby od lat bez problemu wykonujące prace uważane za wymagające doskonałego rozpoznawania kolorów, mają nieprawidłowy wynik. Jednocześnie testy te nie wyłapywały części ludzi ze znacznym upośledzeniem.

Dzięki zastosowaniu testu CAD i skali CGS trzy razy więcej pacjentów z nieznacznymi zaburzeniami widzenia barwnego, które nie wpływają na ich radzenie sobie w pracy, może być dopuszczonych do wykonywania zawodu. Na podstawie samych testów IH oraz HW byliby oni zdyskwalifikowani pomimo wystarczającego stopnia rozpoznawania kolorów.

Lekarze z City University of London przebadali ponad 1300 osób, aby porównać skuteczność testów CAD, IH i HW. Używając obecnie uznawanych standardów medycyny pracy jedynie 0,3 % ludzi z prawidłowym widzeniem barw otrzymuje nieprawidłowy wynik w standardowym IH (24 tablice, więcej niż 2 pomyłki). Co jest bardziej niepokojące aż 8% pacjentów ze znacznym upośledzeniem otrzymuje wynik prawidłowy. W przypadku użycia dokładniejszego IH składającego się z 38 tablic wykrycie osób z zaburzeniami wynosi prawie 100%, jednakże aż 19% osób bez zaburzeń również otrzymuje nieprawidłowy wynik. Stosuje się wtedy test HW, który jednak nie wykrywa aż 22% osób z upośledzonym widzeniem barw. Test CAD z kolei wykazuje się 100% wykrywalnością nawet drobnych zaburzeń.

Co więcej, test CAD pozwala na wykrycie ubytków również u pacjentów z nabytym upośledzeniem widzenia barw. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez City University of London ponad 70% chorych na cukrzycę wykazuje znaczne zaburzenia w teście CAD jeszcze przed wystąpieniem zauważalnych zmian anatomicznych w siatkówce.

Trwają prace nad wprowadzeniem CGS do standardów międzynarodowych w określaniu zdolności do wykonywania prac wymagających rozpoznawania barw.

Materiały oryginalne dostępne  TUTAJ oraz TUTAJ

Na podstawie: Barbur JL, Rodriguez-Carmona M, Colour vision requirements in visually demanding occupations. Br Med Bull. 2017 Jun 1;122(1):51-77 oraz doniesień City University of London

.