“Korelacja wyników badań mikroperymetrii MAIA z oceną warstwy zwojowej siatkówki w wybranych chorobach oczu.”

Perymetria jest to badanie pozwalające na ocenę czułości siatkówki, obrazujące ubytki w polu widzenia. Mroczki mogą być wynikiem uszkodzenia samej siatkówki lub fragmentu drogi wzrokowej. Natomiast mikroperymetria jest rodzajem perymetrii, która pozwala na ocenę czułości siatkówki z jednoczesną obserwacją dna oka. Badanie to jest oparte na skaningowej oftalmoskopii bezpośredniej.

SAP (standardowa automatyczna perymetria) opiera się na stabilnej fiksacji badanego oka. Pomimo swoich licznych zalet ma ograniczone zastosowanie, szczególnie u pacjentów z niską ostrością wzroku, brakiem prawidłowej fiksacji, nie nadaje się również do oceny czułości siatkówki w obrazie mniejszym niż 4st. Natomiast mikroperymetria dzięki automatycznej kontroli fiksacji pozwala na połączenie czułości siatkówki centralnej z obrazem dna oka.

Co możemy ocenić dzięki mikroperymetrii?

Spójność plamki (Macular Integrity Screening), wartości progowe w decybelach
(Averg. Treshold) oraz stabilność fiksacji (Fixation Stability). MAIA pozwala na monitorowanie przebiegu choroby, dzięki wbudowanym funkcjom można porównać badanie wyjściowe z kolejnymi badaniami kontrolnymi. Mikroperymetria pozwala na ocenę korelacji pomiędzy zmianami morfologicznymi a czułością siatkówki co pozwala na określenie wielkości mroczka.

Kiedy możemy zlecić mikroperymetrię?

Początkowo MAIA była wykorzystywana w monitorowaniu chorych ze zwyrodnieniem plamki, obecnie jest bardzo przydatna do kontroli pacjentów po leczeniu laserem 2RT,
wskazana jest również w niedowidzeniu i w jaskrze.

Wielu okulistów za pomocą OCT ocenia zależność między zmianami anatomicznymi i  zaburzeniami czynnościowymi w przebiegu jaskry. Wykazano wysoką korelację między globalną czułością pola widzenia(VF) a grubością włókien nerwowych siatkówki (RNFL) i kompleksu komórek zwojowych (GCC).

Shino Sato i wsp. oceniali korelację między grubością wewnętrznych warstw siatkówki w plamce (HD – OCT Cirrus) z czułością plamkowego pola widzenia (mikroperymetria MAIA) znajdując korelację: anatomiczną(ścieńczenie kompleksu komórek zwojowych) i czynnościową (obniżenie czułości siatkówki w decybelach dB). Okazało się, że najsilniejsza korelacja występowała w dolno- skroniowym plamkowym polu widzenia.

Badanie plamkowego pola widzenia u chorych z centralnym lub lunetowatym ubytkiem w polu widzenia jednoznacznie sugeruje uszkodzenie morfologiczne. W przypadkach podejrzanych o uszkodzenie GCC (w jaskrze preperymetrycznej) ocena czułości siatkówki plamkowej jest bardzo istotna diagnostycznie dla różnych postaci tej choroby (np. jaskra pierwotna otwartego kąta,  jaskra wtórna otwartego kąta w zespole pseudoeksfoliacji).

Ocena czułości siatkówki przy pomocy pola widzenia (mikroperymetria) jest cenną metodą wczesnej diagnostyki takich schorzeń jak makulopatie siatkówki oraz wczesna “preperymetryczna” neuropatia jaskrowa. Niewykluczone, że w przyszłości mikroperymetria będzie miała jeszcze więcej zastosowań. Czekamy z niecierpliwością na dalsze badania.

Na podstawie wykładu Prof. Krystyny Czechowicz – Janickiej z Instytutu Oka podczas Międzynarodowej Konferencji Okulistycznej Kontrowersje w Karpaczu 2016.