“Porównanie pomiarów ciśnienia wewnątrzgałkowego u dzieci tonometrią aplanacyjną Goldmanna, Tono-penem oraz tonometrem bezkontaktowym.”

 

Celem przeprowadzonego badania przez autorów artykułu była ocena zgodności pomiarów ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP) przeprowadzonych za pomocą tonometru aplanacyjnego Goldmanna (GAT) z tonometrem Tono-Pen i tonometrem bezkontaktowym (NCT) u dzieci oraz ocena korelacji pomiędzy centralną grubością rogówki (CCT),  a IOP mierzoną za pomocą zastosowanych tonometrów.

W badaniu wzięło udział 100 dzieci pomiędzy 8 a 18 rż, u których było możliwe przeprowadzenie pomiarów CCT i IOP w warunkach ambulatoryjnych. Z badania wyłączono dzieci z nieprawidłowościami przedniego odcinka, zaćmą, cechami stanu zapalnego, jaskrą oraz innymi chorobami oczu.

Każde dziecko przeszło pełne badanie okulistyczne, zaczynając od ostrości wzroku, refrakcji, badania w lampie szczelinowej, oceny dna oka, keratometrii, biometrii. Pomiary CCT dokonywano aparatem Pan Scan. Pomiar pachymetrii przeprowadzano trzykrotnie, na tej obstawie obliczno średnią.

Pomiary ciśnienia wewnątrzgałkowego dokonywano trzema sposobami: bezkontaktowym tonometrem (NCT), Tono – Penem oraz tonometrią aplanacyjną Goldmana (GAT). Wszystkie pomiary dokonywano po południu między godziną czternastą a piętnastą w pozycji siedzącej przez tego samego lekarza, celem uniknięcia różnic pomiarów.

Wyniki: Średnia wieku wynosiła 13.37 ± 3.51 (przedział: 8–18 lat). Średnie wartości IOP w NCT, Tono – Pen i Gat wynosiły odpowiednio: 14,38, 15,63 i 12,44 mmHg. Statystycznie zarejestrowano wyższe wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego wykonane przy zastosowaniu Tono – Pen i NCT w stosunku do GAT, niezależnie od CCT. W stosunku do wyników pomiarów dokonanych za pomocą GAT, IOP przy użyciu bezkontaktowego tonometru było wyższe o 15,66 %, natomiast przy zastosowaniu Tono – Penu aż o 25,70%. Potwierdzono też korelację pomiędzy centralną grubością rogówki, a ciśnieniem wewnątrzgałkowym we wszystkich trzech metodach pomiaru.

Podsumowując wszystkie metody pomiarów ciśnienia wewnątrzgałkowego mogą być stosowane w codziennej praktyce klinicznej. Przy wysokich wartościach IOP zawsze należy wziąć pod uwagę wpływ CCT i innych czynników mogących odzwierciedlać się w wynikach pomiarów u dzieci. W zależności od warunków miejscowych należy dobrać taką metodę, aby wyniki były jak najbardziej wiarygodne. Żadna z powyższych metod nie jest idealna, dlatego potrzebne są dalsze poszukiwania najdokładniejszego narzędzia pomiaru IOP, które może być zastosowane w każdej grupie wiekowej.

Źródło: LINK

Na podstawie: “Comparison of Goldmann applanation tonometer, Tono-Pen and noncontact tonometer in children” Usha Kaul Raina, Neha Rathie, Anika Gupta, Shantanu Kumar Gupta, and  Meenakshi ThakarDepartment of Ophthalmology, Guru Nanak Eye Centre, Maulana Azad Medical College, New Delhi, India