poniedziałek, Październik 15, 2018
PRZEDNI ODCINEK OKA

PRZEDNI ODCINEK OKA

Elektrostymulacja jako terapia presbiopii

“Elektrostymulacja jako terapia presbiopii.” Starczowzroczność jest spowodowana utratą możliwości akomodacji w wyniku utraty elastyczności soczewki następującego z wiekiem. Podczas akomodacji skurcz mięśnia rzęskowego powoduje rozluźnienie obwódki Zinna, na której zawieszona jest soczewka. Dzięki temu zmienia...
Okulista Warszawa

Wrzód Moorena – skuteczność leczenia rituximabem

“Rituximab skuteczny w leczeniu wrzodu Moorena.” Wrzód Moorena to rzadka postać obwodowego wrzodziejącego zapalenia rogówki (PUK- peripheral ulcerative keratitis). Jego etiologia nie jest dokładnie poznana, ale wiadomo, że kluczową rolę gra mechanizm autoimmunologiczny. Niektóre badania...
cukrzyca zmiany okulistyczne

Powierzchnia oka jako wskaźnik zaawansowania cukrzycy?

“Powierzchnia oka jako wskaźnik zaawansowania cukrzycy?” Cukrzyca jest chorobą wywołującą zmiany w całym organizmie. Dotychczas postrzegano siatkówkę jako jedyne miejsce w gałce ocznej, gdzie można łatwo zaobserwować ważne diagnostycznie i prognostycznie uszkodzenia spowodowane tym schorzeniem....

Obustronne jednoczesne nieziarninujące ostre przednie zapalenie błony naczyniowej

“Obustronne jednoczesne nieziarninujące ostre przednie zapalenie błony naczyniowej.” Zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej jest najczęstszą formą infekcji wewnątrzgałkowej, jest też dość częstą przyczyną bolesnego czerwonego oka. Autorzy artykułu postawili przed sobą wyzwanie i postanowili omówić etiologię...

Soczewki fakijne jako alternatywa dla przeszczepu rogówki u pacjentów ze stożkiem.

“Soczewki fakijne jako alternatywa dla przeszczepu rogówki u pacjentów ze stożkiem.” Stożek jest ektazją rogówki prowadzącą do powstania krótkowzroczności i dużego astygmatyzmu nieregularnego. Objawy pojawiają się zwykle w młodym wieku, częściej u mężczyzn, w postaci...
zapalenie rogówki Instytut Oka

Profil grubości rogówki i astygmatyzm powierzchni tylnej

“Profil grubości rogówki i astygmatyzm powierzchni tylnej.” Celem przeprowadzonego badania naukowego była ocena wpływu profilu grubości rogówki na astygmatyzm tylnej powierzchni rogówki (posterior corneal astigmatism). W badaniu wzięło udział 418 pacjentów (213 mężczyzn i 205...
okulista zapalenie spojówek

Zapalenie spojówek – czy antybiotyki powinny być leczeniem pierwszego rzutu?

“Czy antybiotyki powinny być leczeniem pierwszego rzutu w zapaleniu spojówek?” Zapalenie spojówek jest jedną z najczęstszych przyczyn zgłaszania się pacjentów do okulisty. Jednakże pojęcie to obejmuje dużą grupę chorób, których objawy są bardzo podobne, ale...
Zespół suchego oka

Wpływ zespołu suchego oka na komfort życia.

“Wpływ zespołu suchego oka na komfort życia.” Zespół suchego oka (ZSO) to wieloczynnikowa choroba dotykająca 6-34% populacji osób dorosłych. Jednym z największych wyzwań dla lekarzy w terapii suchego oka jest wczesne postawienie diagnozy oraz włączenie...

Przerzut raka gruczołowego żołądka do tęczówki – opis przypadku.

“Przerzut raka gruczołowego żołądka do tęczówki - opis przypadku. ” Pod względem zachorowalności wśród nowotworów złośliwych nowotwory żołądka występują na 5tym miejscu u mężczyzn i na 9tym u kobiet. W jednym z badań klinicznych opartym...

Czy tablice Ischihary są odpowiednim testem w kontekście medycyny pracy?

“Czy tablice Ischihary są odpowiednim testem oceniającym widzenie barw w kontekście medycyny pracy? ” Badanie widzenia barw jest jednym z ważnych elementów w ocenie zdolności do pracy w wielu przypadkach takich jak np. pilot, elektryk,...