zapalenie rogówki Instytut Oka

“Profil grubości rogówki i astygmatyzm powierzchni tylnej.

Celem przeprowadzonego badania naukowego była ocena wpływu profilu grubości rogówki na astygmatyzm tylnej powierzchni rogówki (posterior corneal astigmatism). W badaniu wzięło udział 418 pacjentów (213 mężczyzn i 205 kobiet) w przedziale wiekowym między 6 a 93 r.ż. (odchylenie standardowe 49.0`23.4 lat). Badanie zostało zatwierdzone przez Instytucjonalną Izbę Kontrolną Szpitala Uniwersyteckiego w Tsukubie. Osoby biorące udział w badaniu nie mogły mieć żadnych patologii rogówki, nosić soczewek kontaktowych lub mieć w przeszłości operacji okulistycznych. Wykluczono również pacjentów, u których choroby powierzchni oka i aparatu ochronnego a szczególnie powiek, oczodołu lub spojówek mogły wpływać na kształt rogówki.

Metoda badawcza: Przednią i tylną topografię rogówki oceniano za pomocą trójwymiarowej optycznej koherencyjnej tomografii (OCT) przedniego odcinka. Analizowano średnią grubość rogówki (pericentral corneal thickness) w każdym kwadrancie (górnym, dolnym, nosowym i skroniowym oraz średnie PCT w kierunku pionowym (górnym i dolnym) i poziomym (nosowym i skroniowym).  Astygmatyzm tylnej powierzchni rogówki obliczono w następujący sposób: (1) przyjęto PA na podstawie pomiaru przedniej krzywizny rogówki oraz wskaźnika keratometrycznego i (2) rzeczywistego PA pochodzącego z bezpośredniego pomiaru tylnej krzywizny rogówki.

Dzięki badaniu naukowcy otrzymali informację na temat rozkładu grubości rogówki oraz dane na temat różnicy pomiędzy zakładanym a rzeczywistym astygmatyzmem tylnej powierzchni rogówki.

Po dokładnej analizie w raportach wykazano, że średnia grubość rogówki była znacznie większa w pionie niż w poziomie, a różnica znacząco korelowała z wiekiem osoby badanej. Różnica pomiędzy założonym a rzeczywistym PA korelowała zarówno z rozbieżnością pomiędzy pionowym i poziomym PCT jak i z wiekiem pacjentów.

Na podstawie przeprowadzonego badania wyciągnięto wnioski, że grubość rogówki jest większa w osi pionowej w porównaniu z osią poziomą, co sprawia, że PA zgodnie z kryteriami jest bardziej astygmatyzmem przeciw regule w porównaniu z pomiarami wyliczonymi wyłącznie na podstawie pomiaru przedniej krzywizny rogówki. Różnica pomiarów jest bardziej istotna u osób starszych.

Artykuł źródłowy dostępny  TUTAJ

Na podstawie: “Corneal Thickness Profile and Posterior Corneal Astigmatism in Normal Corneas” Yuta Ueno, MDCorrespondence information about the author MD Yuta UenoEmail the author MD Yuta Ueno,  Takahiro Hiraoka, MD, Maki Miyazaki, MD, Mutsuko Ito, MD, Tetsuro Oshika, MD Manuscript no. 2014-1602.

.