“Przerzut raka gruczołowego żołądka do tęczówki – opis przypadku.

Pod względem zachorowalności wśród nowotworów złośliwych nowotwory żołądka występują na 5tym miejscu u mężczyzn i na 9tym u kobiet. W jednym z badań klinicznych opartym na biopsji zgłoszono częstość występowania przerzutów do gałki ocznej w 4% przebadanych przypadków, natomiast w innym 8%. Najczęstszym miejscem występowania guzów przerzutowych do gałki ocznej jest naczyniówka. Przerzuty do tęczówki opisywane były niezwykle rzadko.

Opis przypadku: 65- letni pacjent skarżył się na zaczerwienienie gałki ocznej i ból oka lewego trwające około 2 tygodni. W wywiadzie: rok wcześniej (2014) stwierdzono raka gruczołowego żołądka na podstawie biopsji.

W wykonanym podczas diagnostyki badaniu PET/CT uwidoczniono liczne wzmocnienia
w wielu miejscach żołądka, węzłach chłonnych oraz w wątrobie, jednak nie zaobserwowano zmian w gałce ocznej i okolicy oczodołowej.

Po przeprowadzeniu niezbędnych badań oraz dodatkowej biopsji zmiany występującej
w  wątrobie postawiono diagnozę: IV stopień zaawansowania raka żołądka z licznymi przerzutami. We wrześniu 2014 rozpoczęto chemioterapię następującymi lekami: docetaksel, cisplatyna, leucovorinem i fluorouracylem. Zastosowano zmodyfikowany protokół DCF – dokładny opis zastosowanego leczenia w pełnej treści artykułu. Ten sam schemat leczenia powtórzono po 2 tygodniach. W powtórnym badaniu 18F-FDGPET/CT
nie stwierdzono cech progresji, ale po paru miesiącach pacjent zaczął skarżyć się na zaburzenia ostrości wzroku.

W badaniu przedmiotowym: Vod = 20/20; Vos = 20/50; IOP OD = 16 mmHg; IOP OS =32 mmHg. Odcinek przedni oka lewego: nastrzyk mieszany, nieznaczny obrzęk rogówki w sektorze górno- nosowym, w komorze przedniej pyłki(++++) z ropostkiem i krucha, żółto-biała, mięsisto-kremowa unaczyniona masa 2 mm x 4 mm w górno – nosowej części tęczówki. W gonioskopii: wcześniej opisana masa przesłaniała struktury kąta przesączania w górno – nosowej części tęczówki. Dodatkowo na godz. 7 na średnim obwodzie tęczówki znajdowała się kremowo-żółto-biała masa wielkości 0,5 mm x 0,5 mm. Dno oka w normie.

Oko prawe było pseudofakijne, poza tym bez odchyleń w badaniu okulistycznym.

W wykonanym MRI oczodołu – okazało się że masa ogranicza się jedynie do tęczówki,
nie stwierdzono żadnych innych dodatkowych zmian w tęczówce, naczyniówce, nerwie wzrokowym, w mięśniach gałkoruchowych, ani wewnątrz oczodołu. Kolejnym punktem diagnostycznym miała być biopsja, jednak przed wykonaniem badania pacjent zmarł
z powodu nagłego zatrzymania oddychania.

Z badań naukowych wynika, że przerzuty do naczyniówki występują znacznie częściej niż do tęczówki, ze względu na bogaty dopływ krwi za pośrednictwem tylnych tętnic rzęskowych. Większa objętość krwi przepływającej przez naczynia wiążę się z większym ryzykiem wystąpienia przerzutów, w porównaniu do naczyń krwionośnych przednich, które zaopatrują tęczówkę. Stąd tak znaczna różnica w umiejscowieniu nowotworu.

W zaprezentowanym przez autorów tekstu przypadku diagnoza została postawiona podczas trwającej już chemioterapii. Niestety lekarze nie zdążyli przeprowadzić pełnej diagnostyki. Należy pamiętać, że guzy przerzutowe tęczówki pomimo, że niezwykle rzadkie, zawsze mogą wystąpić w przebiegu raka gruczołowego żołądka.

Materiały oryginalne dostępne  TUTAJ

Na podstawie: “Iris metastasis of gastric adenocarcinoma” Ali Riza Cenk Celebi*, Ayse Ebru Kilavuzoglu, U. Emrah Altiparmak, C. Banu Cosar and Abdullah Ozkiris

.