poniedziałek, 6 grudnia, 2021

Najnowsze

Mikroperymetria. Ewolucja roli mikroperymetrii w okulistyce.

"Ewolucja roli mikroperymetrii w okulistyce." Mikroperymetria (MP) jest to stosunkowo nową metodą oceny pola widzenia w przebiegu chorób siatkówki i plamki żółtej. Badanie to tak jak tradycyjne pole widzenia np. w jaskrze służy do oceny progresji oraz skuteczności leczenia, gdzie ostrość wzroku nie jest dobrym wykładnikiem postępu choroby. W zwyrodnieniu siatkówki mikroperymetria może być dobrym uzupełnieniem...

Centralna surowicza chorioretinopatia (CSCR) – zastosowanie Eplerenonu.

"Zastosowanie Eplerenonu w centralnej surowiczej chorioretinopatii (CSCR)." Centralna surowicza chorioretinopatia to choroba plamki, w której dochodzi do surowiczego odwarstwienia neurosensorycznej siatkówki. Jest czwartą co do częstości występowania makulopatią. Najczęściej występuje u młodych mężczyzn z osobowością typu A (osoby bardzo ambitne, żyjące w ciągłym stresie). Jak do tej pory nie udało się ustalić jaka jest przyczyna...

Luxturna – terapia genowa w okulistyce

"Luxturna, czyli przyszłość terapii genowej w okulistyce" Terapia genowa polega na modyfikowaniu ekspresji genów lub na zmianie właściwości biologicznych żywej komórki. Istnieje kilka mechanizmów, dzięki którym ma dochodzić do wyleczenia danej choroby. Jednym ze sposobów jest zamiana uszkodzonego genu na jego prawidłową kopię, kolejny mechanizm polega na inaktywacji genu wywołującego chorobę lub na wprowadzeniu nowego...

Jaskra pierwotna otwartego kąta – czynniki ryzyka ślepoty a rasa

"Czynniki ryzyka ślepoty w przebiegu jaskry pierwotnej otwartego kąta w zależności od rasy." Jaskra jest drugą najczęstszą przyczyną ślepoty, natomiast główną przyczyną nieodwracalnej ślepoty na całym świecie. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia aż około 4,5 miliona osób jest ślepych z powodu jaskry. Kalkulacje WHO przewidują, że do 2020 roku aż 80 mln osób będzie chorowało...

Fizjologiczna anizokoria w różnych warunkach oświetlenia.

"Fizjologiczna anizokoria w różnych warunkach oświetlenia." Anizokoria jest definiowana jako różnica w wielkości źrenic. Zauważona podczas badania przedmiotowego wzbudza niepokój, ponieważ może być pierwszym objawem ciężkiej choroby. Na szczęście jej obecność nie zawsze musi wiązać się z zaburzeniami okulistycznymi lub neurologicznymi. Jeśli występuje u pacjenta bez zmian w innych układach jest nazywana anizokorią fizjologiczną, która...

Wybór rodzaju perymetrii w chorobach neurologicznych

"Wybór rodzaju perymetrii w chorobach neurologicznych"   Ubytki w polu widzenia pojawiają się często z przyczyn neurologicznych. Perymetria jest podstawowym badaniem zlecanym przy podejrzeniu określonych zmian w układzie nerwowym. W neurookulistyce służy do diagnostyki, monitorowania oraz oceny funkcjonalnej. W aparatach do perymetrii istnieje wiele różnych programów pozwalających wykryć ubytki w polu widzenia. Zalecenia dotyczące stosowania programu...

Irydotomia laserowa w pierwotnym zamknięciu kąta

"Irydotomia laserowa w pierwotnym zamknięciu kąta"   Amerykańska Akademia Okulistyki opublikowała raport dotyczący zastosowania irydotomii laserowej. Celem przeprowadzonego badania była ocena skuteczności oraz powikłań występujących po irydotomii przypodstawnej (LPI) u pacjentów z pierwotnym zamknięciem kąta przesączania. Autorzy artykułu przeszukali bazy danych PubMed oraz Cochrane. Ze wszystkich zebranych prac kryteria włączenia spełniło 36. Badacze oceniali: zmianę w szerokości...

Kwas hialuronowy i karboksymetyloceluloza (CMC) w zapaleniu rogówki i zapaleniu spojówek związanych z ZSO.

"Porównanie 0,1 % kwasu hialuronowego i 0,5 % karboksymetylocelulozy u pacjentów z umiarkowanym zapaleniem rogówki i zapaleniem spojówek związanych z ZSO."   W przeprowadzonym badaniu naukowym oceniano zastosowanie kropli do oczu zawierających 0,1% kwasu hialuronowego i 0,5 % karboksymetylocelulozy (CMC) w zapaleniu rogówki lub zapaleniu rogówki i spojówek związanych z zespołem suchego oka. Zaburzenia powierzchni oka są...

DREAM Study

"DREAM Study, czyli badanie naukowe na temat oceny oraz leczenia zespołu suchego oka. Marzenia kontra rzeczywistość."   Badanie naukowe DREAM to pierwsze wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie, oceniające zastosowanie kwasów omega - 3 w zespole suchego oka(ZSO). Badanie rozpoczęto w listopadzie 2014, a zakończono pod koniec 2017 roku. Naukowcy chcieli sprawdzić hipotezę na temat korzystnego wpływu kwasów...

Przeszczep rogówki: sztuczna rogówka z drukarki 3D

"Rewolucja w przeszczepach rogówek - drukarki 3D."   W przypadku poważnego, nieodwracalnego uszkodzenia struktury i funkcji rogówki jedyną opcją leczniczą pozostaje jej przeszczepienie. Niestety procedura ta ma wiele ograniczeń, a jednym z największych jest niewystarczająca dostępność materiału do przeszczepu. Naukowcy od lat pracowali nad stworzeniem syntetycznych bioprotez rogówkowych, które zastąpiłyby tkanki pobrane od zmarłego dawcy, jak...

Znieczulenie okołogałkowe – powikłania: znieczulenie pnia mózgu

"Powikłania po znieczuleniu okołogałkowym: znieczulenie pnia mózgu"   Jednym ze sposobów znieczulenia miejscowego w chirurgii oka jest znieczulenie okołogałkowe. Podanie leku znieczulającego do przestrzeni pozastożkowej oczodołu pozwala na uniknięcie takich powikłań jak uszkodzenie nerwu wzrokowego. Wymaga jednak więcej niż jednego wkłucia oraz większej ilości środka znieczulającego. Z danych statystycznych wynika, że częstość występowania komplikacji po znieczuleniu okołogałkowym wynosiła...

Pierwsze fotochromowe soczewki kontaktowe zyskały aprobatę FDA

"Pierwsze fotochromowe soczewki kontaktowe zyskały aprobatę FDA."   Pierwsze fotochromowe soczewki kontaktowe zyskały aprobatę FDA. Są to soczewki miękkie, korekcyjne z rodziny Acuvue Oasis z technologią TLIT (Transitions Light Intelligent Technology), które ulegają przyciemnieniu podczas ekspozycji na światło. Soczewki dostępne są dla osób krótkowzrocznych i nadwzrocznych oraz obarczonych małym astygmatyzmem. Soczewki kontaktowe TLIT wykorzystują technologię podobną do...

Luminate w terapii cukrzycowego obrzęku plamki

"Nowy lek skuteczniejszy od preparatów anty-vegf w terapii cukrzycowego obrzęku plamki (DME)." W fazie IIb badań klinicznych nowy lek o działaniu antyintegrynowym wykazał skuteczność w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki. ALG-1001 (Luminate, Allegro Ophthalmics) to peptyd, wielkości 1% cząsteczki popularnych preparatów anty-VEGF, który działa w zupełnie innym mechanizmie. Wiąże się bezpośrednio z integrynami - glikoproteinami w...

Niedobór witaminy D, a zapalenie błony naczyniowej

"Korelacja pomiędzy niedoborem witaminy D, a zwiększonym ryzykiem zapalenia błony naczyniowej."   Celem przeprowadzonego badania klinicznego było ustalenie czy istnieje powiązanie pomiędzy hipowitaminozą wit. D, a nieinfekcyjnym zapaleniem błony naczyniowej. W retrospektywnym badaniu kliniczno-kontrolnym z bazy danych prywatnego ubezpieczyciela (od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2016) udało się wyselekcjonować 558 pacjentów, u których lekarz...

Choroideremia – badania z Moorfield niosą nadzieję na wyleczenie

"Badania naukowe w Szpitalu Okulistycznym Moorfields dają nadzieję na wyleczenie choroidermii. " W Centrum Badawczym Moorfields w Londynie prowadzone są aktualnie prace badawcze nad zastosowaniem leku o nazwie ataluren w schorzeniach okulistycznych. Dr Mariya Moosajec - klinicystka, naukowiec oraz konsultant okulistyki w NIHR Moorfields  docieka czy lek ten ma szansę być wykorzystany w okulistyce w...

Popularne

Kalkulacja mocy soczewek wewnątrzgałkowych

“Kalkulacja mocy soczewek wewnątrzgałkowych - czyli w poszukiwaniu Świętego Graala.” W praktyce okulistycznej na co dzień spotykamy się z pogorszeniem widzenia wynikającym ze zmętnienia soczewki, najczęściej związanym z wiekiem. Zaćma jako najczęstsza odwracalna przyczyna ślepoty wymaga leczenia operacyjnego. Przed każdym zabiegiem operacyjnym pacjenci potrzebują szczególnej opieki i wykonania odpowiednich badań. Niezbyt ciekawym, jednak kluczowym zagadnieniem,...

Neurotroficzne owrzodzenie rogówki po operacji zaćmy – aktualne metody leczenia.

“Neurotroficzne owrzodzenie rogówki po operacji zaćmy - aktualne metody leczenia.” Celem artykułu jest zaprezentowanie przypadku medycznego pacjentki z neurotroficznym zapaleniem rogówki po operacji zaćmy. Hiszpańscy okuliści przedstawili wyniki leczenia powyższego schorzenia najnowszymi metodami. Neurotroficzne zapalenie rogówki (NK) - jest to schorzenie, w którym dochodzi do uszkodzenia zakończeń nerwowych, co może prowadzić do obniżonej lub całkowitej utraty...

Nowa metoda diagnozowania i monitorowania zaćmy.

“Nowa metoda diagnozowania i monitorowania zaćmy.” Diagnostyka zaćmy opiera się na ocenie przezierności soczewki w badaniu przy użyciu światła lampy szczelinowej. Metoda ta jest prosta, ale ma liczne ograniczenia. Po pierwsze, aby dobrze ocenić obecność i zaawansowanie zmian wymaga rozszerzenia źrenic. Po drugie pozwala na wykrycie zmętnień osiągających rozmiar co najmniej 0,5 um. Po trzecie...

Czy wiesz, że

Irydotomia laserowa w pierwotnym zamknięciu kąta

"Irydotomia laserowa w pierwotnym zamknięciu kąta"   Amerykańska Akademia Okulistyki opublikowała raport dotyczący zastosowania irydotomii laserowej. Celem przeprowadzonego badania była ocena skuteczności oraz powikłań występujących po irydotomii przypodstawnej (LPI) u pacjentów z pierwotnym zamknięciem kąta przesączania. Autorzy artykułu przeszukali bazy danych PubMed oraz Cochrane. Ze wszystkich zebranych prac kryteria włączenia spełniło 36. Badacze oceniali: zmianę w szerokości...

Grubość naczyniówki a jaskra.

"Grubość naczyniówki u pacjentów z jaskrą zamkniętego i otwartego kąta." Badanie przeprowadzone przez chińskich naukowców miało na celu porównanie grubości naczyniówki u pacjentów z wąskim kątem przesączania (PACD – primary angle closure disease), jaskrą pierwotną otwartego kąta (POAG – primary open angle glaucoma) i zdrowych ochotników. Przy pomocy ultrabiomikroskopii (UBM) mierzono grubość przedniej części naczyniówki...

Angiografia cieczy wodnistej

"Obrazowanie odpływu cieczy wodnistej  z komory przedniej może zwiększyć skuteczność zabiegów przeciwjaskrowych."   Zabiegi minimalnie inwazyjne w leczeniu jaskry (MIGS) zyskały w ostatnich latach na popularności. Jako metody skuteczne i mniej obciążające dla pacjenta niż operacje, takie jak np. trabekulektomia, stanowią dobrą alternatywę w leczeniu szczególnie początkowych i średniozaawansowanych stadium choroby. Niestety wynik zarówno MIGS jak...

Selektywna Trabekuloplastyka Laserowa – ważne narzędzie w leczenia jaskry.

“Selektywna Trabekuloplastyka Laserowa jako ważne narzędzie w zidywidualizowanym podejściu do leczenia jaskry." Jaskra jako nieuleczalna choroba wymaga stałego wdrażania nowych metod i innowacji, które pozwolą zapobiegać utracie wzroku. Głównym celem leczenia jaskry jest obniżanie ciśnienia wewnątrzgałkowego metodami takimi jak: stosowanie leków miejscowych lub doustnych, laseroterapia oraz zabiegi chirurgiczne. Wprowadzenie w świecie medycznym najnowszych trendów, czyli...

Nowe preparaty do walki z jaskrą

“Nowe preparaty do walki z jaskrą.”   Według www.clinicaltrials.gov w 2017 roku prowadzono badania kliniczne nad co najmniej siedmioma nowymi lekami przeciwjaskrowymi. Większość z nich działa poprzez receptory dla prostaglandyn, ale także w kilku innych mechanizmach. Kryteria FDA (Food and Drug Administration) do wprowadzenia leku na rynek obejmują m.in. minimum 3-miesięczną skuteczność w działaniu porównywalną lub...

Ciekawe

Antybiotykooporność w infekcjach gałki ocznej – trendy

“Antybiotykooporność w infekcjach gałki ocznej - trendy.” Rewolucyjne odkrycie, którego w roku 1928 dokonał Alexander Fleming zmieniło oblicze ówczesnej medycyny. Podczas robienia porządków w swojej pracowni zauważył rosnącą na kolonii bakterii pleśń, która wydawała się niszczyć szkodliwe dronbnoustroje. 10 lat później w trzyosobowym zespole Fleming razem z Howardem Walterem Florey i Ernst Boris Chain wyizolowali...

Diagnostyka i leczenie zapalenia rdzenia i nerwu wzrokowego – rekomendacje

“Diagnostyka i leczenie zapalenia rdzenia i nerwu wzrokowego - rekomendacje.” Zespół Devica, czyli zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych (NMO) jako choroba z pogranicza neurologii i okulistyki może być nie lada zagadką dla specjalistów obu dziedzin. Z badań wynika, że u około połowy pacjentów z NMO pierwszym objawem jest jednostronna neuropatia, które występuje na kilka miesięcy...

Nowe spojrzenie na genom AMD – rola mitochondriów

“Nowe spojrzenie na genom AMD – rola mitochondriów.” Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) jest jednym z najczęściej poruszanych tematów w pracach badawczych ostatnich lat w dziedzinie okulistyki. Naukowcy próbują zgłębić naturę choroby i odkryć jak skutecznie ją leczyć. Na ostatnim Retina World Congress Dr n. med. Baruch D. Kuppermann z University of California mówił...

Prace

Wpływ płynów do pielęgnacji soczewek kontaktowych na stan powierzchni oka u pacjenta kontaktologicznego.

“Wpływ płynów do pielęgnacji soczewek kontaktowych na  stan powierzchni oka u pacjenta kontaktologicznego.” Impact of lens care products on ocular surface in contact lens wearers. Piotr A. Woźniak 1Instytut Oka,Warszawa, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju: dr n. med. Anna M. Ambroziak 2Universitätsklinik für Klinische Pharmakologie, Medizinische Universität Wien Kierownik Kliniki: Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. med. univ. Markus Zeitlinger   Abstrakt Według...

Polecane

Protokół T: 2 letnie wyniki obserwacji

"Protokół T:  2 letnie wyniki obserwacji wpływu preparatów anty-VEGF na cukrzycowy obrzęk plamki." Wnioski z opublikowanego w zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki  przez Diabetic Retinopathy Clinical Research Network wyników badania o nazwie Protokół T, w którym 660 pacjentów z obniżoną ostrością wzroku z powodu cukrzycowego obrzęku plamki zostało poddanych randomizacji do  podania doszklistkowych iniekcji...

Argus II – nadzieja dla pacjentów ze zwyrodnieniami siatkówki.

Argus II - nadzieja dla pacjentów ze zwyrodnieniami siatkówki. U pacjentów ze zwyrodnieniami siatkówki obecnie rozpowszechnione opcje terapeutyczne są bardzo ograniczone. Pomimo badań nad różnymi metodami naprawy lub zastąpienia tej kluczowej dla widzenia części oka wciąż nie wprowadzono skutecznej metody przywracającej wzrok pacjentom cierpiącym z powodu różnych retinopatii. Testowane są terapie z użyciem komórek macierzystych,...

RGCL oraz RNFL u pacjentów poddanych iniekcjom anty-VEGF

“Zmiany grubości warstwy zwojowej komórek siatkówki (RGCL) oraz włókien nerwowych (RNFL) u pacjentów poddanych iniekcjom anty-VEGF” Wysiękowa postać AMD stanowi poważne wyzwanie terapeutyczne. Dostępne metody leczenia są dosyć ograniczone. Obecnie najpopularniejsze i najskuteczniejsze są iniekcje doszklistkowe preparatów anty-VEGF. Stosuje się je również w innych patologiach jak np. obrzęk plamki w przebiegu retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej (DME)...

Sucha postać AMD i zanik geograficzny – perspektywy terapeutyczne

“Perspektywy terapeutyczne dla pacjentów z suchą postacią degeneracji plamki związanej z wiekiem (AMD) i zanikiem geograficznym.” Degeneracja plamki związana z wiekiem (AMD) stanowi wyzwanie terapeutyczne pomimo stałego postępu metod diagnostycznych i leczniczych. W powszechnym mniemaniu postać wysiękowa jest trudniejsza do leczenia i obarczona gorszym rokowaniem. Jednakże wprowadzenie iniekcji doszklistkowych zmienia nieco tę perspektywę. Często mówiąc...

Operacja zaćmy w cukrzycy oraz AMD.

“Operacja zaćmy u pacjentów z cukrzycą oraz AMD.” Operacja zaćmy jest jedną z najczęściej wykonywanych operacji na świecie. Duża część pacjentów poddawanych leczeniu obciążona jest również innymi chorobami oczu. Na całym świecie toczą się kontrowersyjne debaty, czy operacja zaćmy może wpływać na progresję retinopatii cukrzycowej i AMD. Autorzy tekstu omawiają dane z publikacji oraz doświadczenia...

Warto wiedzieć

Witaminy o działaniu antyoksydacyjnym oraz suplementy diety w spowalnianiu progresji AMD.

“Witaminy o działaniu antyoksydacyjnym oraz suplementy diety w spowalnianiu progresji AMD.” Celem badania naukowego było sprawdzenie wpływu stosowania antyoksydantów i suplementów diety na progresję zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Naukowcy wysunęli tezę, że przeciwutleniacze mogą zapobiegać uszkodzeniom komórkowym w siatkówce wchodząc w reakcje z wolnymi rodnikami, które powstają podczas pochłaniania światła. W powyższym badaniu sprawdzano efekt...

Preparat anty-VEGF w kroplach – tak samo skuteczny jak zastrzyki doszklistkowe?

“Preparat anty-VEGF w kroplach podawanych do worka spojówkowego tak samo skuteczny jak zastrzyki doszklistkowe?” Naukowcy z University of Birmingham wynaleźli metodę, która może zrewolucjonizować sposób leczenia pacjentów z wysiękową postacią AMD. Dzięki zastosowaniu CPP (cell-penetrating peptide) udało im się stworzyć krople z anty-VEGF, które po podaniu do worka spojówkowego przenikają do siatkówki uzyskując terapeutyczne stężenia....

Nowe spojrzenie na genom AMD – rola mitochondriów

“Nowe spojrzenie na genom AMD – rola mitochondriów.” Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) jest jednym z najczęściej poruszanych tematów w pracach badawczych ostatnich lat w dziedzinie okulistyki. Naukowcy próbują zgłębić naturę choroby i odkryć jak skutecznie ją leczyć. Na ostatnim Retina World Congress Dr n. med. Baruch D. Kuppermann z University of California mówił...

Samoistne zanikanie druz jako czynnik progresji suchej postaci AMD

“Samoistne zanikanie druz jako czynnik progresji suchej postaci AMD do zaniku geograficznego lub postaci wysiękowej.” Standardowo prowadzenie pacjentów z suchą postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) sprowadza się obecnie do zalecania przyjmowania suplementów diety, samoobserwacji poprzez wykonywanie testu Amslera i okresowego badania okulistycznego z ewentualnym OCT plamki. Dostępne metody nie tylko nie zapobiegają całkowicie...

Badania genetyczne pomocne w przewidywaniu skuteczności terapii anty-VEGF

“Badania genetyczne pomocne w przewidywaniu skuteczności terapii anty-VEGF.” Polecane przez ekspertów odstępy pomiędzy kolejnymi iniekcjami preparatów anty-VEGF zmieniają się z roku na rok. Próby ustalenia jednego, uniwersalnego schematu na razie nie powiodły się. Również praktyka kliniczna pokazuje, że terapia wysiękowej postaci AMD musi być zindywidualizowana dla każdego pacjenta. W opublikowanym w październiku w British Journal...

AKADEMIA OKULISTY

Okulistyka i Optometria. Najnowsze światowe badania i publikacje naukowe po polsku. Bądź zawsze na bieżąco ze światową okulistyką.

okulistyka okulista akademia okulisty

Akademia Okulisty to pierwszy internetowy portal branżowy, który na bieżąco donosi o  najważniejszych wydarzeniach ze świata okulistyki i optometrii.  Akademia Okulisty ma charakter edukacyjny i szkoleniowy, a skierowana jest do lekarzy okulistów oraz innych osób i instytucji zainteresowanych zagadnieniami współczesnej okulistyki i optometrii. Publikujemy streszczenia w jęz. polskim z najnowszych, najważniejszych i najciekawszych prac oraz badań naukowych poświęconych okulistyce, które zostały opublikowane w międzynarodowych tytułach specjalistycznych. wszystkie streszczenia opracowywane są przez lekarzy okulistów i podlegają ścisłej kontroli merytorycznej.

Patronat nad portalem Akademia Okulisty – objęło Polskie Towarzystwo Profilaktyki Jaskry, które od 1997 roku aktywnie organizuje szkolenia i warsztaty specjalistyczne dla polskich okulistów.

Akademia Okulisty – bądź zawsze na bieżąco – co tydzień nowa porcja artykułów. Zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera oraz śledzenia naszego profilu na Facebooku.

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER!

Bądź zawsze na bieżąco!

Zapisując się na newsletter Akademii Okulisty nie ominą Cię najświeższe informacje i zaproszenia na webinary i konferencje.