Sen a retinopatia cukrzycowa.

zwyrodnienie plamki żółtej laser 2RT

“Sen a retinopatia cukrzycowa.”

Retinopatia cukrzycowa (DR) jest jednym z najczęstszych powikłań cukrzycy, według najnowszych badań w grupie osób czynnych zawodowo jest ona także jedną z najczęstszych przyczyn ślepoty. DR dotyka do 80% pacjentów z cukrzycą trwającą ponad 10 lat. Do roku 2030 według szacunków International Diabetes Federation liczba osób chorujących na cukrzycę wzrośnie do 552 milionów osób na świecie.

Zaburzenia snu zostały ostatnio powiązane z zaburzeniami metabolizmu glukozy, Badania epidemiologiczne wykazały, iż długość snu jest czynnikiem ryzyka  insulinooporności oraz cukrzycy typu 2.

Mając na uwadze powyższe, naukowcy z Uniwersytetu w Seulu oraz Uniwersytetu Harvard w Bostonie postawili hipotezę, iż DR jest związana z długością snu. Do badania, którego wyniki opublikowane zostały  na łamach Acta Ophthalmologica włączonych zostało 1670 osób powyżej 40 r.ż. z cukrzycą, pochodzących z Korei Południowej.  DR oceniona była przez dwóch różnych badaczy na podstawie 7 zdjęć dna obu oczu. Zdjęcia te wykonano po rozszerzeniu źrenic.

Stopień nasilenia DR  został sklasyfikowany wg. skali Airlie House. Liczba godzin snu oceniano za pomocą specjalnego formularza. Zebrane zostały również dodatkowe parametry demograficzne m.in. waga, wzrost, BMI, informacje odnośnie palenia tytoniu, informacje o stanie zdrowie. W dniu badania -na czczo-pobierana została krew w celu analizy: poziomu glukozy, hemoglobiny HbA1c, cholesterolu całkowitego oraz trójglicerydów.

Wyniki: Pacjenci z DR wykazywali cechowali się  niższym  BMI (p<0.001), niższym tętniczym ciśnieniem rozkurczowym (p=0.005), wyższymi wartościami glukozy na czczo(p<0,001), wyższymi wartościami hemoglobiny glikowanej  HbA1c (p<0,001), dłuższym czasem trwania cukrzycy (p<0.001) i dłuższym, bądź krótszym snem (p=0,017) w porównaniu do pacjentów bez DR.  Średnia długość snu wynosiła 6,71 godziny na dobę. W tym miejscu należy podkreślić, iż występowania retinopatii cukrzycowej było zdecydowanie niższe u osób, którzy spali 6-8 godzin dziennie (16,4%), niż u pacjentów śpiących albo poniżej 5 godzin ( 22,7% ) lub powyżej 9 godzin (27,4%).

Istotność statystyczna długości snu z wystąpieniem DR została potwierdzona w przypadku mężczyzn. U pacjentów płci męskiej śpiących <5 godzin współczynnik ryzyka wystąpienia retinopatii wynosił 1,88, natomiast u pacjentów śpiących >9 godzin współczynnik był na poziomie 2,19 ( w odniesieniu do cukrzyków śpiących 6-8 godzin dziennie ).

Na podstawie: Jee, D., Keum, N., Kang, S. and Arroyo, J. G. (2016), Sleep and diabetic retinopathy. Acta Ophthalmol. doi:10.1111/aos.13169

Pełny artykuł znajduje się pod adresem LINK