Nowy lek zwiększający skuteczność terapii cukrzycowego obrzęku plamki (DME).

Według najnowszych doniesień, podskórne podanie cząsteczki o nazwie AKB-9778 (Aerpio Therapeutics) pacjentom z cukrzycowym obrzękiem plamki zwiększa skuteczność terapii doszklistkowymi iniekcjami preparatów anty-VEGF.

Cząsteczka AKB-9778 zwiększa aktywność receptora przezbłonowego dla kinazy tyrozynowej (Tie 2) w komórkach śródbłonka. Tie-2 odpowiada za stabilizację ścian naczynia (poprzez uszczelnienie połączeń między komórkami śródbłonka), hamuje stan zapalny oraz przeciwdziała powstawaniu niepełnowartościowych naczyń. Zaburzenia jego funkcji często występują w retinopatiach o różnej etiologii i prowadzą do neowaskularyzacji oraz patologicznego przecieku naczyniowego.

Zmniejszenie aktywności Tie 2 w przebiegu cukrzycy spowodowane jest głównie przez angiopoetynę (Ang2) oraz fosfatazę tyrozynową komórek śródbłonka naczyń (VE-PTP). Podobny mechanizm występuje prawdopodobnie również w zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem i w niedotlenieniu w przebiegu zamknięcia naczyń siatkówki. Cząsteczka AKB-9778 jest inhibitorem VE-PTP.

W badaniach in vivo w ramach TIME-2 Study Group udział wzięło 144 pacjentów w wieku 18-80 lat, z cukrzycowym obrzękiem plamki, u których grubość siatkówki w plamce (CST – central subfield thickness) mierzona za pomocą aparatu SD-OCT była ≥ 325 um. Ostrość wzroku w korekcji (BCVA – best corrected visual acuity) populacji badanej wynosiła 24-76 liter w skali EDTRS.

Kryteria wykluczenia obejmowały poziom Hb1Ac w surowicy krwi ≥ 12%, ciśnienie skurczowe w spoczynku ≥ 170mmHg oraz ciśnienie rozkurczowe w spoczynku ≥ 100mmHg. Poza tym, do badania nie zakwalifikowano pacjentów z innymi schorzeniami ocznymi, mogącymi przyczyniać się do obniżenia ostrości wzroku, po laseroterapii siatkówki w ostatnich 3 miesiącach, po operacjach wewnątrzgałkowychw ciągu roku oraz po iniekcjach sterydów lub czynników anty-VEGF doszklistkowo w ostatnich 12 miesiącach.

Pacjenci zostali podzieleni na 3 grupy: 1 – przyjmująca jedynie podskórne iniekcje AKB-9778 (15mg) dwa razy dziennie (b.i.d) oraz iniekcje doszklistkowe z placebo raz w miesiącu, 2 – otrzymująca terapię łączoną AKB-9778 (b.i.d) i 0,3 mg ranibizumabem, 3 – iniekcje podskórne z placebo i ranibizumab doszklistkowo.

Okres obserwacji wynosił 12 tygodni. W grupie pierwszej u 11% pacjentów  odnotowano zmniejszenie CST o ≥ 50%, jednakże u większości nie odnotowano znaczącej poprawy. Redukcja CST o ≥ 50% była obserwowana u 70,8% pacjentów z grupy 2 i 55,3% z grupy 3. U 29 % w grupie 2 i 17% w grupie 3 obrzęk plamki ustąpił. Średnia redukcja grubości siatkówki CST po 12 tygodniach wynosiła: 6,2 ± 88,4 µm (gr. 1), -163,8 ± 24,3 µm (gr. 2) oraz -109,2 ± 17,2 µm (gr 3). Różnice pomiędzy grupami były istotne statystycznie.

Wnioski z badania pokazują, że terapia łączona cząsteczką  AKB-9778 i ranibizumabem jest skuteczniejsza w leczeniu DME w porównaniu z monoterapią.

Artykuł źródłowy dostępny  TUTAJ

Na podstawie: Campochiaro PA, Khanani A, Singer M, Patel S, Boyer D, Dugel P, Kherani S, Withers B, Gambino L, Peters K, Brigell M; TIME-2 Study Group  Enhanced Benefit in Diabetic Macular Edema from AKB-9778 Tie2 Activation Combined with Vascular Endothelial Growth Factor Suppression. Ophthalmology. 2016 Aug;123(8):1722-30. doi: 10.1016/j.ophtha.2016.04.025. Epub 2016 May 26.

.