Zastosowanie implantu fluocynolowego

Czerwone oczy okulista warszawa

“Zastosowanie implantu  fluocynolowego w leczeniu zapalenia tylnego odcinka błony naczyniowej – obserwacja roczna.”

Badania III fazy nad implantem Medidur wykazały jego wysoką skuteczność w utrzymywaniu remisji zapalenia tylnego odcinka błony naczyniowej.

Implant Medidur uwalnia 0,18 ml fluocynolonu w odpowiednich dawkach przez okres 3 lat.

Fluocynolon jest lekiem przeciwzapalnym i przeciwuczuleniowym. Zmniejsza obrzęk oraz przepuszczalność naczyń włosowatych. Siła działania przeciwzapalnego, przeciwuczuleniowego i kurczącego naczynia krwionośne jest porównywalna z triamcynolonem.

Metody: W wielośrodkowym badaniu III fazy pacjenci zostali zakwalifikowani do grupy otrzymującej implant Medidur bądź do grupy kontrolnej ( sham ) otrzymującej placebo.

Cel: Celem badania było utrzymanie remisji  uveitis  po  6 miesiącach od podania leku.

Wyniki: W trakcie rocznej obserwacji u 26,4% pacjentów otrzymujących Medidur wystąpił epizod uveitis. W grupie pacjentów otrzymującej placebo wartość ta wyniosła  85,7 % .

Komentarz: Zapalenie tylnego odcinka błony naczyniowej  jest schorzeniem, z którym pacjenci często zgłaszają się do lekarza okulisty. W wielu przypadkach mimo odpowiedniego leczenia, zapalenia te nawracają. W przedstawionym badaniu implant z  fluocynolonem wykazał statystycznie istotną skuteczność w utrzymywaniu remisji w ciągu 12 miesięcy.

Ostrość wzroku również uległa poprawie  o 15 bądź więcej liter ( wg . tablic ETDRS) u ponad 22,9% pacjentów. Przy iniekcji  implantów steroidowych do komory ciała szklistego wiele kontrowersji dotyczy zmiany tj. wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP) oraz jego odpowiedniej kontroli. W czasie trwania badania zaobserwowano wzrost IOP średnio o 0,6 mmHg  w porównaniu do grupy kontrolnej (1,3 mmHg vs 0,7 mmHg). Liczba pacjentów wymagających operacji przeciwjaskrowych nie różniła się pomiędzy grupami.

Implanty zawierające fluocynolon mogą ułatwić w przyszłości leczenie zapalenia tylnego odcinka błony naczyniowej, jednakże dalsze prospektywne, randomizowane badania są konieczne w celu potwierdzenia ich skuteczności.

Na podstawie: Steroid implant for uveitis effective up to 1 year  opublikowany przez Amerykańską Akademię Okulistyki

Pełny artykuł znajduje się pod adresem LINK