“Roztwór kwasu podchlorawego hamuje nadmierny rozrost flory bakteryjnej w zapaleniach brzegów powiek.”

Zapalenie brzegów powiek i niewydolność gruczołów Meiboma (MGD) bardzo często leżą u podstaw dolegliwości o charakterze suchości oczu i nadmiernego łzawienia zgłaszanych przez coraz większe rzesze pacjentów. Są zwykle związane z nadmiernym rozrostem flory bakteryjnej powiek i zaburzeniami filmu łzowego. Objawy są wciąż bagatelizowane przez wielu okulistów w Polsce, a stanowią one problem dotykający znaczną część pacjentów szukających pomocy u specjalisty. Mogą być różnie nasilone i prowadzić nawet do znacznego pogorszenia jakości życia. Długotrwałe i nieleczone mogą skutkować poważnymi schorzeniami z zapaleniem rogówki włącznie.

Higiena brzegów powiek stanowi podstawę w terapii zapaleń brzegów powiek i MGD. Prowadzi do zmniejszenia obiektywnych i subiektywnych objawów oraz ogranicza potrzebę stosowania antybiotyków, co w dzisiejszej erze narastającej lekooporności ma kluczowe znaczenie. Dostępnych jest kilka preparatów do tego celu przeznaczonych. Terapia jest długa i wymaga dyscypliny, a efekty są zwykle widoczne dopiero po kilku tygodniach. Procent pacjentów porzucających stosowanie się do zaleceń lekarskich jest więc niepokojąco wysoki. Wciąż poszukiwane są coraz skuteczniejsze preparaty.

Naukowcy z Arizony odkryli niedawno, że roztwór czystego kwasu podchlorawego stosowany do higieny brzegów powiek już w kilkadziesiąt minut po jednorazowym użyciu powoduje zmniejszenie objawów obiektywnych, a pacjenci już po jednym dniu stosowania terapii czują znaczącą poprawę.

Kwas podchlorawy jest jedną z najbardziej skutecznych substancji używanych przez neutrofile do zabijania bakterii. W przeciwieństwie do antybiotyków, nie wykorzystuje on pojedynczego mechanizmu blokowania syntezy ściany komórkowej, działania gyrazy DNA czy topoizomerazy 4, na które bakterie uzyskują oporność, ale wybuch tlenowy (wolne rodniki).  Atakuje mikroorganizmy w wielu punktach uchwytu naraz – bakteryjne białka żelazowo-siarkowe, błonowe białka transportujące, systemy generujące ATP oraz miejsca startu replikacji DNA.

Dr Stroman i dr Epstein oraz wpsółpracownicy analizowali wpływ 0,01% roztworu kwasu podchlorawego na florę bakteryjną brzegów powiek u pacjentów z objawowym MGD. Wykonywali posiewy przed i 20min po zastosowaniu higieny brzegów powiek tym preparatem. W badaniu brało udział 36 objawowych pacjentów, u których pobierano badania z obu oczu. Wyniki wskazywały na znaczne zmniejszenie ilości bakterii bez zmiany prewalencji poszczególnych szczepów na brzegach powiek. Oznacza to, że preparat zmniejszał nadmierny rozrost wszystkich bakterii, ale nie prowadził do wyjałowienia i zmiany fizjologicznego składu flory brzegów powiek. Jest to bardzo ważne działanie, gdyż zapobiega kolonizacji okolicy przez patologiczne mikroorganizmy jak Pseudomonas czy grzyby.

Pacjenci następnie kontynuowali terapię i zgłaszali widoczną poprawę już po 1 dniu terapii. W prowadzonych obecnie badaniach testowany schemat polega na higienie brzegów powiek 2 razy dziennie przez 10-14 dni, ale naukowcy zauważyli, że pacjenci chętnie kontynuują terapię po zakończeniu tego okresu. Oczekiwane są wyniki tych badań.

Pełna treść artykułu TUTAJ

Na podstawie: Fred Gebhart, Hypochlorous acid eyelid wash reduces bacterial load, Ophthalmology Times, Listopad 01, 2016