„Czynniki ryzyka ślepoty w przebiegu jaskry pierwotnej otwartego kąta w zależności od rasy.”

Jaskra jest drugą najczęstszą przyczyną ślepoty, natomiast główną przyczyną nieodwracalnej ślepoty na całym świecie. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia aż około 4,5 miliona osób jest ślepych z powodu jaskry. Kalkulacje WHO przewidują, że do 2020 roku aż 80 mln osób będzie chorowało na jaskrę, natomiast aż 11 mln straci wzrok z tego powodu. Okazuje się, że osoby rasy czarnej znacznie częściej są narażeni na jaskrę oraz na ślepotę w jej przebiegu w porównaniu z rasą białą.

Okuliści z Uniwersytetu Pittsburgh przedstawili pracę naukową na temat czynników związanych ze ślepotą w jaskrze otwartego kąta przesączania u pacjentów rasy czarnej i białej.

Grupy badawcze w retrospektywnym badaniu kliniczno – kontrolnym stanowili pacjenci powyższej Kliniki Okulistyki. W sumie pod uwagę wzięto 112 osób, w tym 37 par rasy czarnej i 19 rasy białej. Porównywano osoby niewidome w przebiegu jaskry otwartego kąta oraz osoby z JPOK bez ślepoty. Celem oceny różnic osoby łączone były w pary na podstawie wieku, rasy oraz płci.

W analizie danych brano pod uwagę informacje demograficzne, badanie kliniczne
(wyjściową ostrość wzroku, ciśnienie wewnątrzgałkowe, stosunek c/d oraz pole widzenia); okulistyczną historię choroby oraz przebieg kliniczny jaskry podczas leczenia w powyższej Klinice.

Po opracowaniu wyników stwierdzono, że podczas trwania obserwacji grupa badawcza rasy czarnej miała znacznie więcej operacji w porównaniu z grupą kontrolną. Natomiast w przypadku rasy białej nie było takiej różnicy. We wstępnym badaniu wszystkie pary miały podobne czynniki ryzyka ślepoty. Przedstawiona analiza sugeruje związek pomiędzy operacjami przeciwjaskrowymi, a ślepotą u rasy czarnej, natomiast u nie ma takiej zależności u białych pacjentów.

Zastosowane schematy leczenia oraz ich różne efekty u pacjentów z JPOK mogą odzwierciedlać różnice rasowe w odpowiedzi na leczenie zachowawcze lub operację. Różnice te mogą wynikać z genetycznych uwarunkowań do progresji jaskry lub z czynników społecznych.

Analiza przeprowadzona była na dość małej grupie osób, dlatego konieczne są dalsze badania, które mogłyby potwierdzić występujące różnice oraz zidentyfikować czynniki, które dawałyby podstawę do określenia różnic rasowych w leczeniu jaskry.

Pełna treść artykułu w linku oraz linku 

Na podstawie: „ Identifying risk factors for blindness from primary open – angle glaucoma by race: a case control study.” Williams AM, Huang W, Muir KW, Stinnett SS, Stone JS, Rosdahl JA.