„Irydotomia laserowa w pierwotnym zamknięciu kąta”

 

Amerykańska Akademia Okulistyki opublikowała raport dotyczący zastosowania irydotomii laserowej. Celem przeprowadzonego badania była ocena skuteczności oraz powikłań występujących po irydotomii przypodstawnej (LPI) u pacjentów z pierwotnym zamknięciem kąta przesączania.

Autorzy artykułu przeszukali bazy danych PubMed oraz Cochrane. Ze wszystkich zebranych prac kryteria włączenia spełniło 36. Badacze oceniali: zmianę w szerokości kąta, wpływ na ciśnienie wewnątrzczaszkowe (IOP), progresja choroby oraz powikłania. W 29 badaniach oceniano tylko osoby pochodzenia azjatyckiego.

We wszystkich przypadkach klinicznych zarejestrowano zwiększenie szerokości kąta przesączania po zastosowanym leczeniu. Kąt przesączania oceniano za pomocą gonioskopii, UBM lub OCT przedniego odcinka.

Po wykonaniu irydotomii laserowej progresja do jaskry zamkniętego kąta wynosiła 0% do 0,3% rocznie w predyspozycji do zamknięcia kąta  i 0% do 4% rocznie w pierwotnym zamknięciu kąta przesączania.

Najczęstszym powikłaniem po wykonaniu LPI było krwawienie do komory przedniej. Poza tym  rozwój zaćmy, skok ciśnienia wewnątrzgałkowego (wzrost o 8-17 mmHg w stosunku do ciśnienia wyjściowego u ok 6-10 %).

Irydotomia we wszystkich stadiach pierwotnego zamknięcia kąta zwiększa szerokość kąta oraz jest dosyć bezpieczną procedurą. Większość pacjentów z predyspozycją do zamknięcia kąta po wykonaniu LPI nie wymagała dalszych interwencji. Natomiast osoby z pierwotnym lub ostrym zamknięciem kąta oraz z jaskrą pierwotnie zamkniętego kąta potrzebowali dalszego leczenia.

Na podstawie: Laser Peripheral Iridotomy in Primary Angle Closure OTAAAO OTAC Glaucoma Panel, Hoskins Center for Quality Eye Care

Linki do materiałów: LINK