Anizokoria

„Fizjologiczna anizokoria w różnych warunkach oświetlenia.”

Anizokoria jest definiowana jako różnica w wielkości źrenic. Zauważona podczas badania przedmiotowego wzbudza niepokój, ponieważ może być pierwszym objawem ciężkiej choroby. Na szczęście jej obecność nie zawsze musi wiązać się z zaburzeniami okulistycznymi lub neurologicznymi. Jeśli występuje u pacjenta bez zmian w innych układach jest nazywana anizokorią fizjologiczną, która nie wymaga lekarskiej interwencji. Celem powyższej pracy naukowej jest ocena pomiarów anizokorii  u zdrowych osób w różnych warunkach oświetlenia oraz określenie granicy, kiedy możemy nadal mówić o fizjologii, a kiedy jest to już patologia.

Badacze zmierzyli średnicę źrenic oka prawego i lewego u 126 zdrowych osób za pomocą pupilometru. Średnia wieku wynosiła 30,5±7,8 lat (40 mężczyzn i 86 kobiet).  W 51 osobowej podgrupie mierzono szerokość źrenic dodatkowo w 3 innych warunkach oświetlenia, w odstępach trwających co najmniej 2 minuty, tak aby źrenica powróciła do swojego rozmiaru. Badania przeprowadzone były w warunkach fotopowych, skotopowych i mezopowych. Kryterium stwierdzenia anizokorii zdefiniowano jako różnicę ≥0,4 mm pomiędzy obojgiem oczu. Średnicę źrenicy oceniano za pomocą  pupilometru Neuroptics.

Wyniki:

W badaniu okulistycznym na 126 osób aż u 30 (23,8 %) ochotników stwierdzono anizokorię w warunkach światła dziennego. W podgrupie 43,1 % osób miało anizokorię w warunkach nocnych, natomiast w warunkach widzenia zmierzchowego w zależności od natężenia światła odpowiednio 43,1 % i 47,1 %. Aż u około 73 % badanych osób wystąpiła anizokoria przynajmniej w jednym rodzaju oświetlenia. Natomiast tylko u 8 % źrenice były nierówne w każdym oświetleniu. Przy próbie zmiany kryteriów rozpoznanie anizokorii uległo znaczącej zmianie.

Na podstawie zebranych danych lekarze doszli do wniosku, że anizokoria jest częstsza w różnych warunkach oświetlenia. Aby upewnić się, że anizokoria jest fizjologiczna, warto przeprowadzić testy w różnych warunkach oświetleniowych. Nieprawidłowa ocena może przyczynić się do niepotrzebnej pogłębionej diagnostyki.

Pełna treść artykułu z dokładnym opisem badania w linku

Na podstawie: „Physiologic anisocoria under various lighting conditions.” Ryan P Steck, Min Kong, Kaydee L McCray, Valerie Quan, and Pinakin Gunvant Davey