środa, 16 grudnia, 2020
TYLNY ODCINEK OKA

TYLNY ODCINEK OKA

Mikroperymetria a GCC

“Korelacja wyników badań mikroperymetrii MAIA z oceną warstwy zwojowej siatkówki w wybranych chorobach oczu.” Perymetria jest to badanie pozwalające na ocenę czułości siatkówki, obrazujące ubytki w polu widzenia. Mroczki mogą być wynikiem uszkodzenia samej siatkówki...

Toksoplazmoza oczna – zapobieganie nawrotom.

“Jak zapobiegać nawrotom toksoplazmowego zapalenia naczyniówki i siatkówki?” Toksoplazmoza stanowi najczęstszą przyczynę zapaleń tylnego odcinka naczyniówki i poważne zagrożenie dla widzenia. Patogeneza nawrotów zmian ocznych jest wciąż niejasna. Jedna z teorii mówi o reaktywacji ukrytych...
Choroba Lebera

Neuropatia wzrokowa Lebera – badania RHODES.

“Omówienie  wyników badania RHODES-  skuteczność leku idebenone  u pacjentów z Dziedziczną Neuropatią Wzrokową Lebera.” Dziedziczna neuropatia wzrokowa Lebera (LHON) jest najczęstszą chorobą związaną z zaburzeniem mitochondrialnego metabolizmu, dotyka 1:14000 mężczyzn oraz prowadzi do postępującej utraty...
neuropatia wzrokowa lebera

Neuropatia wzrokowa Lebera – terapia genowa.

“Terapia genowa może uratować ostrość widzenia u pacjentów z neuropatią wzrokową Lebera.” Dziedziczna neuropatia wzrokowa Lebera (LHON) jest to choroba genetyczna powodowana przez mutacje mitochondrialnego DNA dziedziczonego po matce. Może zarówno dotyczyć mężczyzn jak i...

Usunięcie soczewki w JPZK – badania EAGLE.

“Usunięcie przeziernej soczewki jako leczenie pierwszego rzutu w jaskrze wąskiego kąta? – wyniki badania EAGLE.” Na początku października tego roku w „Lancet” ukazały się wyniki wieloośrodkowego badania EAGLE. W projekcie brało udział 30 szpitali okulistycznych...
jaskra selektywna trabekuloplastyka laserowa SLT

Lasery w jaskrze otwartego kąta przesączania.

“Lasery w jaskrze otwartego kąta przesączania.” Lasery działające w obrębie utkania beleczkowego - stosowane do trabekuloplastyki (ALT i SLT) - wskazane w jaskrze otwartego kąta jako leczenie pierwszego rzutu lub jako dodatek do miejscowego leczenia farmakologicznego....

Jak rozpoznać i leczyć toksoplazmozę oczną.

“Jak rozpoznać i leczyć toksoplazmozę oczną.” Toksoplazmoza jest chorobą zakaźną przenoszoną przez pierwotniaka Toxoplazma Gondi. Pasożyt ten może żyć zarówno w komórkach zwierząt jak i człowieka. Żywicielem ostatecznym jest kot, który pełni funkcję nosiciela. Natomiast człowiek i inne...
laser 2Rt Retinal Rejuvenation

Wczesne wykrywanie Alzheimera na podstawie obrazu dna oka.

“Wczesne wykrywanie Alzheimera  na podstawie obrazu dna oka.” Badanie dna oka może wnieść wiele informacji dotyczących nie tylko schorzeń czysto okulistycznych, lecz także układowych. Przykładem są cukrzyca i nadciśnienie tętnicze, ale według najnowszych doniesień wkrótce...
leczenie plamki laser 2RT

Sucha postać AMD i zanik geograficzny – perspektywy terapeutyczne

“Perspektywy terapeutyczne dla pacjentów z suchą postacią degeneracji plamki związanej z wiekiem (AMD) i zanikiem geograficznym.” Degeneracja plamki związana z wiekiem (AMD) stanowi wyzwanie terapeutyczne pomimo stałego postępu metod diagnostycznych i leczniczych. W powszechnym mniemaniu...
OCT Spectralis Instytut Oka Warszawa

Ostrość wzroku a powierzchnia dołeczkowej strefy beznaczyniowej (FAZ)

“Korelacja pomiędzy ostrością wzroku a  powierzchnia dołeczkowej strefy beznaczyniowej (FAZ) u pacjentów z retinopatią cukrzycową lub zamknięciem żyły środkowej siatkówki.” Retinopatia cukrzycowa (DR) oraz zamknięcie żyły środkowej siatkówki (CRVO) lub jej gałęzi (BRVO) stanowią najczęstsze...