poniedziałek, 14 czerwca, 2021
Okulistyka, Optyka

Okulistyka, Optyka

Nowy lek zwiększający skuteczność terapii cukrzycowego obrzęku plamki (DME).

“Nowy lek zwiększający skuteczność terapii cukrzycowego obrzęku plamki (DME).” Według najnowszych doniesień, podskórne podanie cząsteczki o nazwie AKB-9778 (Aerpio Therapeutics) pacjentom z cukrzycowym obrzękiem plamki zwiększa skuteczność terapii doszklistkowymi iniekcjami preparatów anty-VEGF. Cząsteczka AKB-9778 zwiększa aktywność...
okulista zapalenie spojówek

Zapalenie spojówek – czy antybiotyki powinny być leczeniem pierwszego rzutu?

“Czy antybiotyki powinny być leczeniem pierwszego rzutu w zapaleniu spojówek?” Zapalenie spojówek jest jedną z najczęstszych przyczyn zgłaszania się pacjentów do okulisty. Jednakże pojęcie to obejmuje dużą grupę chorób, których objawy są bardzo podobne, ale...
Zespół suchego oka

Wpływ zespołu suchego oka na komfort życia.

“Wpływ zespołu suchego oka na komfort życia.” Zespół suchego oka (ZSO) to wieloczynnikowa choroba dotykająca 6-34% populacji osób dorosłych. Jednym z największych wyzwań dla lekarzy w terapii suchego oka jest wczesne postawienie diagnozy oraz włączenie...

Przerzut raka gruczołowego żołądka do tęczówki – opis przypadku.

“Przerzut raka gruczołowego żołądka do tęczówki - opis przypadku. ” Pod względem zachorowalności wśród nowotworów złośliwych nowotwory żołądka występują na 5tym miejscu u mężczyzn i na 9tym u kobiet. W jednym z badań klinicznych opartym...

Czy tablice Ischihary są odpowiednim testem w kontekście medycyny pracy?

“Czy tablice Ischihary są odpowiednim testem oceniającym widzenie barw w kontekście medycyny pracy? ” Badanie widzenia barw jest jednym z ważnych elementów w ocenie zdolności do pracy w wielu przypadkach takich jak np. pilot, elektryk,...