Rola atropiny w zapobieganiu progresji krótkowzroczności u dzieci – Raport Amerykańskiej Akademii Okulistyki.

 

Cel:

Celem opublikowanego w lipcu 2017 roku raportu jest przegląd dostępnej literatury dotyczącej stosowania atropiny w celu kontroli postępu krótkowzroczności.

Metody:

 Przegląd literatury w bazach Pubmed oraz Cochrane został przeprowadzony w grudniu 2016 roku. Obejmował dostępną literaturę w języku angielskim bez względu na datę publikacji.  Znaleziono 98 pozycji, z których 23 poddano analizie w całości. Z pośród 23 artykułów 17 artykułów spełniało kryteria włączenia do raportu.

Wyniki:

Włączono siedemnaście badań stopnia I, II oraz III.  W większości badań wykazano mniejszy postęp krótkowzroczności u dzieci stosujących atropiną niż w różnych grupach kontrolnych. We wszystkich 8 badaniach stopnia I lub II, których głównym punktem końcowym była ocena rozwoju myopii wykazano zmniejszenie progresji krótkowzroczności w grupach pacjentów stosujących atropinę -progresja krótkowzroczności od 0.040.63 – 0.470.91 Dsph/rok w stosunku do 0.380.39-1.192.48 Dsph/rok w grupach kontrolnych.

Niższe dawki atropiny (0,01%), związane były z mniejszą efektywnością w pierwszym oraz drugim roku leczenia. W odniesieniu do dawki 0,01%   zaobserwowano jednak niższy przyrost myopii po zakończeniu terapii (0.01%- 0,280.33 Dsph/rok vs 0,5%- 0,870.52 D/rok).  Większość badań przeprowadzono na populacji azjatyckiej. Badania przeprowadzone w innych populacjach nie dowiodły wpływu atropiny na progresję krótkowzroczności.

Wniosek:

Terapia roztworem 0,01% atropiny jest najbardziej perspektywiczną metodą leczenia  w spowolnieniu progresji krótkowzroczności, spośród wszystkich badanych substancji.

Cały artykuł dostępny jest na stronie:

Źródło: LINK