Angio OCT – nowe narzędzie pracy okulistów.

Angio-OCT – nowe narzędzie pracy okulistów.

Angio OCT to najnowsza nieinwazyjna metoda obrazowania mikrokrążenia
w siatkówce, choriokapilarach oraz w naczyniówce.
W przeciwieństwie do tradycyjnych metod obrazowania naczyń takich jak angiografia fluoresceinowa oraz indocyjaninowa Angio Oct nie wymaga podania barwnika, ani specjalnego przygotowania. Dlatego jest badaniem, które może być bardzo przydatne u pacjentów wymagających regularnej kontroli i obserwacji mikrokrążenia oraz u osób, które mają liczne obciążenia internistyczne i przeciwwskazania do podania fluoresceiny czy indocyjaniny

Obrazy En face pozwalają na przeglądanie angiogramów od błony granicznej wewnętrznej aż do naczyniówki, co pozwala ocenić splot naczyniowy, fragmenty wewnętrznej naczyniówki, zewnętrznej siatkówki choriokapilary i inne obszary. Badanie trwa zaledwie kilka minut.

cirrus-hd-oct-angioplex-angiography-dr-476x476

Angiografia OCT jest idealna dla obrazowania i obserwowania mikrokrążenia w chorobach plamki, takich jak AMD, makulopatia cukrzycowa, zamknięcie naczyń siatkówki oraz teleangiektazje plamki.
Dodatkowo wzrasta zainteresowanie obserwacją mikrokrążenia wokół nerwu wzrokowego w jaskrze oraz innych chorobach nerwu II.

Wadami angioOCT mogą być jej ograniczone obszary obrazowania, większa tendencja do powstawania artefaktów spowodowanych mruganiem, cieniami większych naczyń, ruchami gałki ocznej oraz brak możliwości wykrycia przepływu krwi poniżej najwolniejszego wykrywalnego przepływu. Badanie to nie obrazuje miejsc przecieku

W związku z tym, że angio OCT jest nową technologią konieczne są dalsze badania i obserwacje klinicystów, celem ustalenia jak najlepiej wykorzystać zebrane informacje w leczeniu pacjenta.

Ilustracja, źródło: Instytut Oka w Warszawie, aparat Cirrus HD-OCT 5000 z angioplex