sobota, Marzec 17, 2018
TYLNY ODCINEK OKA

TYLNY ODCINEK OKA

laser 2Rt Retinal Rejuvenation

Wczesne wykrywanie Alzheimera na podstawie obrazu dna oka.

“Wczesne wykrywanie Alzheimera  na podstawie obrazu dna oka.” Badanie dna oka może wnieść wiele informacji dotyczących nie tylko schorzeń czysto okulistycznych, lecz także układowych. Przykładem są cukrzyca i nadciśnienie tętnicze, ale według najnowszych doniesień wkrótce...
leczenie plamki laser 2RT

Sucha postać AMD i zanik geograficzny – perspektywy terapeutyczne

“Perspektywy terapeutyczne dla pacjentów z suchą postacią degeneracji plamki związanej z wiekiem (AMD) i zanikiem geograficznym.” Degeneracja plamki związana z wiekiem (AMD) stanowi wyzwanie terapeutyczne pomimo stałego postępu metod diagnostycznych i leczniczych. W powszechnym mniemaniu...
OCT Spectralis Instytut Oka Warszawa

Ostrość wzroku a powierzchnia dołeczkowej strefy beznaczyniowej (FAZ)

“Korelacja pomiędzy ostrością wzroku a  powierzchnia dołeczkowej strefy beznaczyniowej (FAZ) u pacjentów z retinopatią cukrzycową lub zamknięciem żyły środkowej siatkówki.” Retinopatia cukrzycowa (DR) oraz zamknięcie żyły środkowej siatkówki (CRVO) lub jej gałęzi (BRVO) stanowią najczęstsze...
Komórki zwojowe Instytut Oka leczenie jaskry

RGCL oraz RNFL u pacjentów poddanych iniekcjom anty-VEGF

“Zmiany grubości warstwy zwojowej komórek siatkówki (RGCL) oraz włókien nerwowych (RNFL) u pacjentów poddanych iniekcjom anty-VEGF” Wysiękowa postać AMD stanowi poważne wyzwanie terapeutyczne. Dostępne metody leczenia są dosyć ograniczone. Obecnie najpopularniejsze i najskuteczniejsze są iniekcje...
zwyrodnienie plamki żółtej laser 2RT

Sen a retinopatia cukrzycowa.

“Sen a retinopatia cukrzycowa.” Retinopatia cukrzycowa (DR) jest jednym z najczęstszych powikłań cukrzycy, według najnowszych badań w grupie osób czynnych zawodowo jest ona także jedną z najczęstszych przyczyn ślepoty. DR dotyka do 80% pacjentów z...
leczenie oczu Warszawa

ROCK – nowość w obniżaniu ciśnienia wewnątrzgałkowego.

“ROCK – nowość w obniżaniu ciśnienia wewnątrzgałkowego.” Od 20 lat wśród leków obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe (IOP) nie było rewolucji. Do dyspozycji lekarzy pozostawały 4 grupy leków miejscowych: analogi prostaglandyn (np. latanoprost), inhibitory receptorów beta-adrenergicznych (np....
klinika okulistyki Instytut Oka w Warszawie

Zabiegi przeciwjaskrowe z użyciem trabektomu.

“Zabiegi przeciwjaskrowe z użyciem trabektomu - dobór pacjentów, przygotowanie, technika, postępowanie pooperacyjne, efekty.” Trabekulektomia z dostępu wewnętrznego (ab interno trabeculectomy; AIT) jest to konwencjonalny zabieg obniżający IOP poprzez wspomaganie naturalnych dróg odpływu cieczy wodnistej. Należy...

Argus II – nadzieja dla pacjentów ze zwyrodnieniami siatkówki.

Argus II - nadzieja dla pacjentów ze zwyrodnieniami siatkówki. U pacjentów ze zwyrodnieniami siatkówki obecnie rozpowszechnione opcje terapeutyczne są bardzo ograniczone. Pomimo badań nad różnymi metodami naprawy lub zastąpienia tej kluczowej dla widzenia części oka...
leczenie jaskry Instytut Oka Warszawa

Przyszłość leczenia jaskry – terapia komórkami macierzystymi.

Przyszłość leczenia jaskry – terapia komórkami macierzystymi. Jaskra jest najczęstszym rodzajem neuropatii wzrokowej i główną przyczyną ślepoty na świecie. Obecnie nie ma terapii, która mogłaby odwrócić proces zaniku komórek zwojowych siatkówki oraz poprawić widzenie. Rozpoznanie jaskry...

Odbudowa nerwu wzrokowego to już nie science fiction?

Odbudowa uszkodzonych nerwów jest niezwykłym wyzwaniem dla lekarzy i naukowców. Dotychczas możliwa była jedynie częściowa rekonstrukcja uszkodzonych mechanicznie nerwów obwodowych dzięki metodom mikrochirurgii. Jednakże nerw wzrokowy pozostawał poza zasięgiem takich technik. W opublikowanym w...