czwartek, Styczeń 18, 2018
TYLNY ODCINEK OKA

TYLNY ODCINEK OKA

Implanty przedniokomorowe wydzielające prostaglandyny w leczeniu jaskry

“Implanty przedniokomorowe wydzielające prostaglandyny w leczeniu jaskry.” W leczeniu każdej choroby przewlekłej kluczowym zagadnieniem jest stosowanie się pacjenta do zaleceń. W przypadku jaskry pozostaje bardzo często na niewystarczającym poziomie, co obniża skuteczność terapii. Spowodowane jest...
AMD druzy

Samoistne zanikanie druz jako czynnik progresji suchej postaci AMD

“Samoistne zanikanie druz jako czynnik progresji suchej postaci AMD do zaniku geograficznego lub postaci wysiękowej.” Standardowo prowadzenie pacjentów z suchą postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) sprowadza się obecnie do zalecania przyjmowania suplementów diety,...

Ocena grubości naczyniówki u dzieci z niedokrwistością z niedoboru żelaza

“Ocena grubości naczyniówki u dzieci z niedokrwistością z niedoboru żelaza.” Niedokrwistość z niedoboru żelaza jest najczęstszą postacią niedokrwistości. Nieprawidłowa synteza hemu prowadzi do powstawania małych erytrocytów o zmniejszonej zawartości hemoglobiny. Przyczynami niedoboru żelaza mogą być...

Statyny w JPOK

“Wpływ statyn na jaskrę pierwotną otwartego kąta.” Jaskra pierwotna otwartego kąta (JPOK) jest chorobą o wieloczynnikowej i wciąż nie do końca poznanej etiologii. W jej patogenezie coraz częściej dopatrujemy się zaburzeń naczyniowych, wpływających na perfuzję...
AMD terapia genowa

Terapia genowa w AMD

“Terapia genowa w AMD.”   RetinoStat® jest terapią genową dla wysiękowej postaci AMD, która pozytywnie przeszła pierwszą fazę badań klinicznych w Stanach Zjednoczonych. Polega na wstrzyknięciu podsiatkówkowo roztworu lentiwirusa będącego wektorem 2 genów dla substancji antyangiogennych....

Mikroperymetria a GCC

“Korelacja wyników badań mikroperymetrii MAIA z oceną warstwy zwojowej siatkówki w wybranych chorobach oczu.” Perymetria jest to badanie pozwalające na ocenę czułości siatkówki, obrazujące ubytki w polu widzenia. Mroczki mogą być wynikiem uszkodzenia samej siatkówki...

Toksoplazmoza oczna – zapobieganie nawrotom.

“Jak zapobiegać nawrotom toksoplazmowego zapalenia naczyniówki i siatkówki?” Toksoplazmoza stanowi najczęstszą przyczynę zapaleń tylnego odcinka naczyniówki i poważne zagrożenie dla widzenia. Patogeneza nawrotów zmian ocznych jest wciąż niejasna. Jedna z teorii mówi o reaktywacji ukrytych...
Choroba Lebera

Neuropatia wzrokowa Lebera – badania RHODES.

“Omówienie  wyników badania RHODES-  skuteczność leku idebenone  u pacjentów z Dziedziczną Neuropatią Wzrokową Lebera.” Dziedziczna neuropatia wzrokowa Lebera (LHON) jest najczęstszą chorobą związaną z zaburzeniem mitochondrialnego metabolizmu, dotyka 1:14000 mężczyzn oraz prowadzi do postępującej utraty...
neuropatia wzrokowa lebera

Neuropatia wzrokowa Lebera – terapia genowa.

“Terapia genowa może uratować ostrość widzenia u pacjentów z neuropatią wzrokową Lebera.” Dziedziczna neuropatia wzrokowa Lebera (LHON) jest to choroba genetyczna powodowana przez mutacje mitochondrialnego DNA dziedziczonego po matce. Może zarówno dotyczyć mężczyzn jak i...

Usunięcie soczewki w JPZK – badania EAGLE.

“Usunięcie przeziernej soczewki jako leczenie pierwszego rzutu w jaskrze wąskiego kąta? – wyniki badania EAGLE.” Na początku października tego roku w „Lancet” ukazały się wyniki wieloośrodkowego badania EAGLE. W projekcie brało udział 30 szpitali okulistycznych...