sobota, Marzec 17, 2018
PRZEDNI ODCINEK OKA

PRZEDNI ODCINEK OKA

Zespół suchego oka

Wpływ zespołu suchego oka na komfort życia.

“Wpływ zespołu suchego oka na komfort życia.” Zespół suchego oka (ZSO) to wieloczynnikowa choroba dotykająca 6-34% populacji osób dorosłych. Jednym z największych wyzwań dla lekarzy w terapii suchego oka jest wczesne postawienie diagnozy oraz włączenie...

Przerzut raka gruczołowego żołądka do tęczówki – opis przypadku.

“Przerzut raka gruczołowego żołądka do tęczówki - opis przypadku. ” Pod względem zachorowalności wśród nowotworów złośliwych nowotwory żołądka występują na 5tym miejscu u mężczyzn i na 9tym u kobiet. W jednym z badań klinicznych opartym...

Czy tablice Ischihary są odpowiednim testem w kontekście medycyny pracy?

“Czy tablice Ischihary są odpowiednim testem oceniającym widzenie barw w kontekście medycyny pracy? ” Badanie widzenia barw jest jednym z ważnych elementów w ocenie zdolności do pracy w wielu przypadkach takich jak np. pilot, elektryk,...

Stymulacja nerwu sitowego przedniego – nowe możliwości terapeutyczne w ZSO.

“Stymulacja nerwu sitowego przedniego - nowe możliwości terapeutyczne w zespole suchego oka. ” Wstęp Film łzowy składający się z frakcji lipidowej, wodnej oraz mucynowej chroni narząd wzroku przed infekcjami, nawilża powierzchnię oka oraz ułatwia transport tlenu do...
komórki zwojowe siatkówki

Komórki zwojowe siatkówki a rozwój krótkowzroczności.

“Komórki zwojowe siatkówki a rozwój  krótkowzroczności. ” Hipoteza, iż istnieją komórki w siatkówce, które regulują wzrost gałki ocznej istniała od dawna. Do tej pory jednak w klasycznym ujęciu pola recepcyjnego siatkówki opisywanych było wiele rodzajów komórek...

Suplementacja witaminy B12 u pacjentów z DED

“Suplementacja witaminy B12 u pacjentów z zespołem suchego oka.” Pacjenci z zespołem suchego oka (DED – dry eye disease) najczęściej zgłaszają dolegliwości w postaci zamglonego widzenia, zaczerwienienia i bólu oczu. Ból może mieć charakter przewlekły...
zapalenie rogówki

Infekcje rogówki – aktualności

“Infekcje rogówki - czyli wyzwania w postawieniu diagnozy oraz aktualności w leczeniu.” W magazynie Touchophpthalmology możemy znaleźć bardzo ciekawy wywiad ekspercki z Profesorem i Ordynatorem Oddziału Okulistyki na Uniwersytecie Medycznym w Maryland na temat infekcji...
osmolarność filmu łzowego

Osmolarność filmu łzowego – w diagnostyce ZSO

“Użyteczność badania osmolarności filmu łzowego w codziennej diagnostyce zespołu suchego oka i innych zaburzeń powierzchni oka.” Badanie osmolarności filmu łzowego jest bardzo prostym i przydatnym testem, który pomaga w szybkiej diagnostyce rozmaitych zaburzeń powierzchni oka....
owrzodzenie rogówki zaćma

Neurotroficzne owrzodzenie rogówki po operacji zaćmy – aktualne metody leczenia.

“Neurotroficzne owrzodzenie rogówki po operacji zaćmy - aktualne metody leczenia.” Celem artykułu jest zaprezentowanie przypadku medycznego pacjentki z neurotroficznym zapaleniem rogówki po operacji zaćmy. Hiszpańscy okuliści przedstawili wyniki leczenia powyższego schorzenia najnowszymi metodami. Neurotroficzne zapalenie rogówki...
Palisady Vogta

Nowe metody obrazowania palisad Vogta

“Nowe metody obrazowania palisad Vogta.” Palisady Vogta to południkowo zorientowane struktury w rąbku rogówki, zbudowane z fałdów spojówki, zawierające nisze dla komórek macierzystych nabłonka. Widoczne są w badaniu w lampie szczelinowej przy dużym powiększeniu, za...